Arhive oznaka: Ibrahim Karamehić

Iršad (Glasilo Jugoslovenske muslimanske narodne organizacije) 04. 10. 1922. Izjava koju potpisuje grupa maglajlija kojom podržavaju rad stranke

IZJAVA.

Mi potpisani odobravamo politički rad grupe Muftije Maglajlića, te joj i ovaj put iskazujemo naše povjerenje.

Maglaj, 25. septembra.

Agan Ruvić, Bego Hodžić, Agan Omerović, Suljo H. Abdić, Omer Begić, A. Hodžić, Omer Hodžić, Salih Terzimehić, Agan Čatić, Adem Arifagić, Ibrahim Numanović, Omer Idrizović, Mehmed Obralić, Salko Husić, Said Mulahasanović, Nazif H. Omersoftić, Hasan Ruvić, Ibrahim Karamehić, Salko Šehić, Suljo Mahmić, Sulejman Mahmić, Mujo Mujanović, Husein Skejić, Avdo Hodžić, Mahmut Mulić, Osman Mačković, Smajo Delibegović, Ahmet Mujanović, Mujo Avdić, Hasan Hodžić, Ibrahim Delić, Meho Hodžić, Huso Osmić, Mustafa Ruvić, Omer Ruvić, Ahmet Ruvić, Hašim Mustabašić, Mustafa Sofić, Ibrahim Šehić, Agan Omerović sin, Ahić iz Bradića, Hasan Skejić, Šačir Zahirović, Suljo Skejić, Osman Hasić, Omer Topčić, Haso Mačković, Mujo Hasić, Šaban Zahirović, Alija Begović, Mustafa Mačković, Mujo Muminović, Mahmut Muminović, 54.) Salko Muminović.

Jugoslavenski list 20. 03. 1928. Pismo Ibrahima Karamehića uredništvu kojim brani narodnog ljekara Sadikovića

Bolesnici u obranu g. Sadikovića

ZAHVALA OCA G. SADIKOVIĆU, JER MU JE SINU POVRATIO OČINJI VID.

MJESEC DANA U OSJEČKOJ BOLNICI

Maglaj, 18. marta.

Uredništvu »Jugoslavenski List« Sarajevo.

Povodom kampanje, koja se vodi protiv narodnog ljekara g. Sadikovića, sa strane liječničkih krugova umoljavam, da uvrstite moju zahvalu gos. Sadikoviću, jer mi je sinu povratio očinji vid. Slučaj koji ću navesti bio je slijedeći:

Imam sina Asima, koji je u Osijeku izučavao limarski zanat. U tom vremenu, zabolilo ga desno oko, kojemu je svako svijetlo škodilo, tako mu je to oko skoro uvijek bilo zatvoreno. Naravski odmah je otpremljen u bolnicu u Osijeku. Cio mjesec dana ležao je u bolnici, ali do ozdravljenja oka nije nikako došlo, nego je još ista bolest prešla i na lijevo oko tako, da mi je sin u bolnici posvema obnevidio. Kada sam čuo za sudbinu sina, otišao sam u Osijek da se raspitam kod mjerodavnih liječnika za sudbinu svoga sina. Kada mi je jedan liječnik izjavio, da će mi sin morati ostati u bolnici 2 – 3 mjeseca, i da će ostati na jedno oko »faličan« to sam odlučio, da sina povedem kući, što sam odmah i učinio.

Nakon toga, otišao sam odmah u Ljubuški g. Sadikoviću, koji je dijete na vrlo jednostavni način pregledao, a zatim mi odredio lijekove (kamilice, riblji zejtin). Nakon upotrebe navedenih lijekova za 5 dana opazio sam da je sinu bolje, jer je već sam hodao, a da ga nitko ne vodi kao slijepca. Od tada, do danas sinu mi je dnevno išlo na bolje, tako da sada potpuno vidi.

Ovim se ponovno zahvaljujem g. Sadikoviću. Čitaoci neka sada stvore sud, da li su opravdani napadaji na gosp. Sadikovića.

Maglaj, 18. marta 1928.

S poštovanjem

Ibrahim Karamehić,

željeznički zvaničnik

Zeman br. 64 iz 1912. Dopis iz Maglaja o odnosu građana i školskog starješine

Izjava. U broju 60. od 6. jula 1912. lista Zemana izišao je lažan dopis bez potpisa na našeg ovomj. školskog starješinu Zulfikara Beharića, naime da on živi s nama gragjanima u mržnji i još tome slično.

Mi našim vlastoručnim potpisima izjavljujemo da je gornji dopis skoro neistinit, te naprotiv tvrdimo da je dotični s nama u slozi i ljubavi i da svoju službu vrši na potpuno zadovoljstvo nas gragjana.

Ujedno napominjemo da je gornji dopis potekao od jednog kompetenta koji reflektira da bude premješten u Maglaj na g. Beharića mjesto.

Maglaj, 13./7. 1912.

Ibrišaga Sečić, Ibrahim Muradpašić, Mehmed Alija Terzimehić, Arif Terzimehić, Ibrahim Hereg, Milan Ilić, Simo Ilić, Aleksa Arsenović, Muradbašić Osman, Muradbašić Salih, općinski vijećnik, Halil Osmanagić, Spasoje Gojković, Osman Bradarić, Meho Bradarić, Husnija Bradarić, Mehmedalija Kalfić, Hasan Kalfić, Salamon Albahari, Suljaga H. Numanović, Mustafa Bašić, Čejvan Hafiz Nurija, I. Mualim, Gjonlić Sabitaga Osmanagić, Mulabdić Šuaib, Mulabdić Sulejman, Mustafa Karamehić, Salih Karamehić, Ibrahim Karamehić, Habibija Karamehić, Nuraga Molić, Hivzo Molić, Sulejman I. Terzimehić.