Arhive oznaka: Husein Gračić

SL 1887. i 1888. (Gračić Husein)

Br. 1731/gr.   614 1—1

Oglas. Od strane kotarskog ureda kao suda u Maglaju, doznanjuje se ovim Hadži Kadrić Malić, nepoznatog boravišta, da je Husein Gačić iz Maglaja protiv njemu podnio tužbu de pras. 19. jula 1887. broj 1731/gr. radi dužnih 610 groša, te se ime­nuje Mulabego Mutapčić iz Maglaja kao staratelj za čin, kojemu se dostavlja prepis tužbe sa ovosudnom odlukom od 19 jula 1887. br. 1731/gr., sa kojom je ročište za ustmenu raspravu na dan 16. augusta 1887. u 9 sati prije podne a la franca kod ovog suda odregjeno.Gracic Husein SL 7 7 1887

Ako se tuženik ili sam ili kroz zastupnika kod potpisanog suda ne prijavi, rasprava će se sa gore imenovanim starateljem dovršiti.

Kotarski ured kao sud

Maglaj, 19. jula 1887.

(Sarajevski list, 07. 07. 1887.)

Br. 885 gr   273 1 — 1

Izrok. Od strane kotarskog ureda kao suda u Maglaju daje se ovim ua znanje, da je na molbu Huseina Gračića iz Maglaja, dozvolio ovršnu dražbu nepokretnina H. Kadrića Malića iz Sevarlije, zastupanog po Mula Begi Mulabdiću iz Maglaja radi dužni 610 groša spp., upisane u pljenidbenom za­pisniku od 31. decembra 1887., broj 3202 gr. i to:

Gracic Husein SL 4 4 1888Oranica zvana „Otočića“, ležeća u selu Gornjem Pridjelu, u površini 1 dunuma, sa granicama : od istoka Hadži Numan iz Tešnja, od sjevera Mujo Mehinović, od juga Ibro Kasumović, od zapada Tahir Smailović svi iz G. Pridjela, vrijedi 80 for.

Za obavu dražbe odregjen je jedan rok i to u srijedu dana 23. maja 1888, u 10 sati prije podne u prostorijama ovog suda.

Na prvom roku će se navedena oranica prodati i ispod oglašene cijene

Dražbeni uslovi…

Kotarski ured kao sud Maglaj n/B, dne 8. aprila 1888.

(Sarajevski list, 04. 04. 1888.)

Odluka od 01. 03. 1907.

ugovor 3a editugovor 3b edit

Broj 695. gr

ODLUKA Dn br. 160

Na osnovu diobnog ugovora ddo Maglaj 21. II 1907 i diobnog nacrta br. 150/1906 određuje se ubilježba diobe k.č. br. 2134 u AI. gr.ul. br. 957 k.o. Maglaj na k.č. br.  2134/1 od 1 dunum i 2134/2 od 470 m2 te k.č. br. 2140/7 u AI. gr.ul. br. 1876 iste općine na k.č. br. 2140/1 od 1 dunum 275 m2 i 2140/10 od 1 dunum 275 m2 – zatim dozvoljuje se

A) otpis k.č. br. 2132 i 2134 iz AI.gr.ul. br. 957 k.o. Maglaj i upis iste čestice u AI novog gr.ul. br. 218 te uknjižba prava vlasništva u istom te u gr.ul. br. 1876 iste općine na ½  Hanifa Rešidović Gračić  iz nekretnina u AI ukorist:   Hava rođ. Gračić Saliha Hercega   iz Maglaja

B) otpis k.č. br. 2134/2 iz AI. gr.ul. br. 957 k.o. Maglaj i upis iste čestice u AI. novog gr.ul. br. 2182 te otpis k.č. br. 2073 ; 183 i  2140/10 iz AI. gr.ul. br. 1870 k.o. Maglaj i upis iste čestice u AI novog gr.ul. br. 2183 te uknjižba prava vlasništva na nekretnine u AI. u korist:   Hanife rođ. Gračić – udata za Sulejmana Rešidovića.

C) otpis kč br. 2133/3 i 2133/4 iz AI gr.ul. br. 763 k.o. Maglaj i upis iste čestice u AI gr.ul. br. 957

D) uknjižuje se pravo vlasništva u gr.ul. br. 107 k.o. Maglaj na 187/2 pripadajući  Sulejmanu Mahmutu i Salihu Bašiću   i  Huseinu Gračiću  iz nekretnina u AI. te u gr.ul. br 953 k.o. Maglaj 1937 pripadajući   Huseinu Gračiću  iz nekretnina u AI ukorist:  Huseina Begića umrlog Paše iz Vranduka kotar Zenica

E) uknjižba prava vlasništva u gr.ul. br. 597 k.o. Maglaj na 19/24 pripadajući  Havi Gračić-Herceg,   Hanifa Gračić ud. Rešidović,   SulejmanMahmutu i Salihu  Bašiću   iz nekretnina u AI ukorist:    Husein Gračić umrlog Mustafe   iz Maglaja.

F) uknjižba prava vlasništva u gr.ul. br. 763 k.o. Maglaj na ¼ pripadajuću Huseinu Gračiću,  Havi Herceg-GračićHanifi Rešidović-Gračić te Sulejman, Ahmet i Salih Bašić nekretnina u AI ukorist: Ravke rođ. Gračić udata za Ibru Ibranovića iz Maglaja i mala Zulha Gračić umrlog Agana na jednake dijelove

G) uknjižba prava vlasništva u gr.ul. br. 840 k.o. Maglaj na 2/3 pripadajući Hanifi Gračić–Rešidović i Havi Gračić–Herceg iz nekretnina u AI ukorist:   Sulejmana Mahmuta i Saliha Bašića um. Mehmeda iz Maglaja na jednake dijelove.

Izvorni ugovor ostaje u zbirci isprava očem se  Sulejman, Mahmut i Salih Bašić umrlog MustafeHava Herceg rođ. Gračić,   Hanifa Rešidović rođ. Gračić svi iz Maglaja, Hasan Begić umrlog Paše iz Vranduka kotar Zenica te Suljo Mehmed i Ibro Gjonlić umrlog Ahmeta iz Maglaja napismeno obavješćuju

Maglaj, dne 1. III 1907.

ugovor 3c edit ugovor 3d edit

Pismo tuzlanskog advokata dr. Sigmund Weiss – a od 30. avgusta 1894. upućeno Huseinu Gračiću

Dr Sigmund Weiss 30 VIII 1894 a

Dr. SIGMUND WEISS
ADVOKAT – DOL. TUZLA D. TUZLA, 30. Augusta 1894.
Gosp. Husejin Gračo

Maglaj

U stečajnom predmetu Atifa Arapčića iz Maglaja morao sam u smislu dotičnih platežnih nalogah nakon dignuća stečaja, a to tekom ove godine položili kao upravitelj stečajnine u gotovom novcu u ime različitih pristojba svote od 2fre, 3fre 20g, 4fre, 11fre 40g, 99fre 99g, te 70fre 06g, ukupno dakle 190 fre 65 g.

Polaganjem toga novca u porezni ured i ulaganjem utoka proti platežnim nalazima nastao mi je trošak od 32 fra 70. tako da sam za stečajninu imao trošak od 223 fra 35. Pošto stečajnog imetka više nema, to u smislu naredbe zemaljske vlade u Sarajevu od 11/10 1893 (?) 100.714/II te otpisa zajedničkog ministarstva od 4/II 1893 (?) 11.132 taj trošak mogu naplatiti od bivših stečajnih vjerovnika.

Na Vas odnosno Vašu tražbinu odpada svota od / fr 40, pa Vas najljepše molim da mi tu svotu blagoizvolite kretom pošte poslati.

S poštovanjem

Za Dra Sig Weissa
(Schomah)

U tekstu Alije Nametka u kojem opisuje život i djelo Edhema Mulabdića, spominje se Atif Arapčić kao ugledni ondašnji trgovac suhom šljivom i prekomorskom robom, koji je uzeo gradskog bilježnika, Jovana Čokića kao instruktora svom bratiću Eminu (koji je kod njega bio nešto kao knjigovođa, ali na stari način, turskim pismom), da ga “nauči novo pismo i drugo šta treba”.

“Emin je bio Edhemov vršnjak i drug iz ruždije. Za Emina je nabavljena početnica, i on bi svaki dan od svog instruktora naučio po jedno slovo. To bi poslije Edhem od Emina prepisao i tako je preko svog druga naučio i za mjesec-dva postao pismen.”

Dr Sigmund Weiss 30 VIII 1894 b

Odluka kotarskog ureda u Maglaju 08. Juli 1893. o diobi zajedničke imovine Mehmeda, Huseina i Agana Gračića umrlog Mustafe

Odluka kotarskog ureda u Maglaju 06. Jun 1893.

Broj 2632

O D L U K A

Na temelju usljed molbe Mehmeda i Agana Gračića od 31. maja 1893. broj 2632/pol. preduzelog očevida dne 6. juna 1893. i isti dan sastavljenog diobnog zapisnika određuje kotarski ured u Maglaju da se

dioba do sada zajedničkih nekretnina Mehmeda, Husejna i Agana Gračića umrlog Mustafe iz Maglaja upisani u gr. ul. br. 388 i 563 kat. općina Maglaj tako provede, kako je na licu mjesta izašlo povjerenstvo ustanovilo, i kako je u na licu mjesta dne 6. juna 1893. sastavljenim zapisnikom navedeno, i to da:

I     Husejnu Gračiću um. Mustafe pripadne kuća k.b. 563* u Maglaju kč br. 21(… nečitko) sa dvorištem u površini od … nečitko upisana u AI gr ul br … nečitko.

II     Aganu Gračiću um. Mustafe pripadne bašča nad kulom kč br. 2133/3 u površini od 150 m2 upisana u AI gr. ul. br. 563 i osim toga hodaja odn. polovica kuće br. 388 u Maglaju koja na zemlji Hasana Smajlagića se nalazi i po gr.ul. br. 388 kao Mehmedu, Huseinu i Aganu Gračiću kao sa polovinom u vlasništvo spadajuća, ubilježena jest.

III    Mehmeda Gračića um. Mustafe pripadne bašča zvana kod kuće kč. br. 2204/1 u površini od 490 m2 upisana u AI gr.ul. br. 563.

Trošak za izaslanje povjerenstva u iznosu od 8 f 4 novč, biljeg na zapisima od 40 novč. kaošto i nagrada za dangubu vještaku Muktaru Mahale Ulišnjak u iznosu od 1 fr ukupno 9 fl 44 novč. imade nositi Mehmed i Husejn i Agan Gračić zajedno.

ODLUKA 08 VII 1893 bODLUKA 08 VII 1893 c