Arhive oznaka: Hasan Husaković

SL 02. 02. i 11. 11. 1901. Husaković, Moševac

Br. 6351 /gr. 1900. IV. 12/1900.   398 1— 1

Kotarski ured kao sud u Maglaju daje na znanje, da je na molbu ovrhovoditelja Ibrahima Šehića iz Maglaja zbog dužnih 120 K spp. dozvolio javnu dražbu 7/44 dijela nepokretnina upisanih u A I. gr. ul. br. 15, kat. opć. Moševac i 1/7 djela nepokretnina upisanih u A I. gr. ul. br. 159, kat. opć. Moševac na ovršenika Sulejmana Husakovića iz Moševca.

Husaković Moševac, SL 2 2 1901Za dražbu tih nepokretnina, koja će se obdržavati kod ovog suda u uredovnoj sobi, odregjuje se prvi rok u subotu 2. marta 1901. u 11 sahati prije podne.

Na ovom roku prodaće se nepokretnine za najviše ponugjenu svotu ali ne ispod oglasne cijene odregjene kako slijedi:

za 7/44 dijela nekretnina u A I. gr. ul. br. 15, kat. opć. Moševac sa 10 K i

za 1/7, djela nepo­ kretnina n A I. gr. ul. br. 159, kat. opć. Moševac sa 150 K.

Dražbeni uslovi i isprave…

Kotarski ured kao sud. Maglaj, 29. decembra 1900.

 

Br. 3475/gr. 1901. IV. 8/1901.   2946 1—1

Kotarski ured kao sud Maglaju daje na znanje, da je na molbu ovrhovoditelja Mustafe Delibegovića iz Maglaja, zbog dužnih 600 K spp., dozvolio javnu dražbu nepokretnina ovršenika Dude rogj. Dugalović udove Husaković, mldb. Sulejmana, Saliha, Ibrahima, Hasana, Fatime, Gjulsume i Hasibe Husaković zastu­panih po tutorici Dudi udovi Husaković iz Moševca, u grunt. ul. br. 15 i 159, katastr. općine Moševac, u A I. upisanih i 1/3 nepokretnina u gr. ul. br. 86, kat. opć. Moševac, u A I. upisanih.Husaković Moševac, SL 11 11 1901

Za dražbu tih nepokretnina, koja će se obdržavati kod ovog suda u uredovnoj sobi, odregjuje se prvi rok u subotu dana 7. decembra 1901. u 11 sahati prijepodne.

Na ovom roku prodati će se nepokretnine za naj­više ponugjenu svotu, ali ne ispod oglasne cijene od­regjene i to :

za nepokretnine u A I., gr. ul. br. 15, kat. opć. Moševac na 100 K,

za nepokretnine u A I., gr. ul. br. 159, kat. opć. Moševac na 500 K. te

za 1/3 nepokretnina u A I ., gr. ul. br. 86, kat. opć. Moševac na 100 K.

Dražbeni uslovi i isprave…

Kotarski ured kao sud. Maglaj, 20. septembra 1901.