Arhive oznaka: Hanifa Jusufbašić

Hadži Mustafin hajrat – “Glasnik IZ” 1971.

HADŽI MUSTAFIN HAJRAT

Hadži Mustafa Jusufbašić sa svo­jom Hadži hanumom kada se prvi put vratiše sa hadža darovaše za Kuršumliju džamiju – Maglaj 3.500,00 di­nara, a kada se H. Mustafa po drugi put povrati sa hadža izradi asfaltnu stazu 34×2 m, na koju utroši oko 3.500.00 dinara koja vodi od ulaza u harem pa do ulaza u Kuršumliju džamiju. Osim toga dao je priloge: 450.00 dinara za razne potrebe, 3 Kur'ana polaznicima vjerske obuke i za GHB medresu 300,00 dinara.
Molimo Allaha dž. š. da ovaj hajrat primi i da i drugi i na ovim po­ljima vjerskog rada dadnu svoj udio. Bože nagradi ih svojim nimetima i podari im dug život, da bi još pomogli našu vjeru dini mubin. Amin!
Ferid Čičkušić
Glasnik IZ 1971 Hadzi Mustafa Jusufbasic sa hanumom