Arhive oznaka: Han-Marica

Bilješka o Marici Šujat i njenom hanu – Sar. list 12. 12. 1901.

Han-Marica.

Pišu nam iz Maglaja:

Ovijeh dana umrla je u Maglaju osamdesetgodišnja starica Marica Šujat, koja je još za

SL 12 12 1901 Han Marica

svoga života svom imenu trajan spomenik ostavila. Podignuvši naime još za osmanlijske vlade u derventskom kotaru han, koji se po njezinom imenu prozvao „Han-Marica” zatekla ju je tu i okupacija Bosne. Gradnjom že­ljezničke pruge Bos. Brod – Sarajevo, podigla se na pruzi kod pomenutog hana željeznička stanica, koja je dobila ime toga hana. Po­kojna starica, bila je kod ovdašnjeg naroda veoma omiljena i zbog svog dobrog srca i duhovitih šaljivih dosjetaka na daleko po­znata, te je mnogog siromaha besplatno na­hranila i u stan primila. Može se reći, da je njezina gostiona služila za utočišće nevoljnih.

Vječan joj spomen u Bosni!
H.MaricaH.Marica.jpg 1