Arhive oznaka: Hafiz Sulejman Esad ef. Ibrahimefendić

Merhum Sulejman Esad hafiz efendija Ibrahimefendić

Merhum Esad ef. Ibrahimefendić (1876-1935) – “Novi Behar” g. 1934-1935

Merhum Esad ef. Ibrahimefendić.

Ovih je dana mijenio svijet u Maglaju poznati imam čaršijske dža­mije i mualim ženske N behar 34-35 Merhum Esad ef Ibrahimefendicmektebi ibtidaije Esad ef. Ibrahimefendić. Merhum je služio u svojoj džamiji i mektebu oko 35 god. revno i ustrajno, više radi tra­dicije imamskog zvanja u porodici nego za plaću, koja je i onako minimalna. Kad mu je otac merhum Meh­med ef. Ibrahimefendić prije 35 godina odselio na ahiret, Esad ef. je bio tada na naukama u Carigradu. Odmah je prekinuo nauke i došao u Maglaj, da na­stupi tu dužnost, koja je u njihovoj porodici prelazila sa starijeg na mlađe. Koliki je njegovom smrću gu­bitak za džamiju i džemat, još je veći za onaj ženski mekteb i dječicu, kojoj je on bio više nego roditelji. Merhuma oplakuje cijeli grad i okolica Maglaja, gdje je i među seljacima uživao rijetko poštovanje. Da ga dragi Bog nagradi firdevsi ala džennetom.

Em

 

Nekoliko smrtovnica u “Islamskom svijetu” 1933. koje se odnose na umrle u Maglaju

ISLAMSKI SVIJET 1933 smrtovnice Džiha han. Ibrahimefendić, Meho Bradarić
 
 
 
U Maglaju je na 6. aprila preminula Džiha hanuma Ibrahimefendić, ugledna sta­rica, supruga H. Sulejman Esad ef. Ibrahimefendića.
 
 
U Liješnici kraj Maglaja je preminuo 17. aprila ugledni domaćin težačke porodice Merhum Meho Bradarić. Merhum Meho je i svojoj okolini i u Maglaju bio naročito poštovan i obljubljen.

Meho Bradarić. Sliku objavio Alen Čamić u FB grupi Maglaj – Maglajlije.
 

MERHUM EDHEM TOPČAGIĆ

Ovih dana je u svom rodnom mjestu Maglaju ispustio svoju plemenitu dušu u naponuISLAMSKI SVIJET 1933 smrtovnice Edhem Topčagić svoje mladosti shrvan teškom bo­ljeticom Edhem Topčagić. Kao poreski či­novnik sa svojim postupkom znao je pri­vući simpatije svojih mnogobrojnih prijatelja.

Iza sebe ostavlja stare roditelje i sitnu nejačad. Porodici želimo sabri-džemil, a rahmetliji neka Bog podijeli firdevsi-ala đžennet

Eskenehul-lahu

“Sarajevski list” 07. 07. 1909. – izvještaj iz Maglaja o Kotarskoj vakufskoj skupštini

Vijesti iz pokrajine

Kotarska vakufska skupština.

Pišu nam iz Maglaja:

sar list 1906 vakufska skupstinaDne 7. o. obdržavala se kotarska vakufska skupština ovd. kotara, u prostoriji Mektebi-ibtidaije, i to: Jednoglasno za članove izabrani su: Ibrahim ef. Kadić, šerijatski sudija, H. Mehmed-aga H. Omersoftić, Mahmut beg Širbegović, Mustaj beg H. Uzeirbegović, Mujaga Osmanagić i Mehaga Mačak, te je prvi izabran za predsjednika, našto je svojevoljno odstupio i zahvalio skupštinarima, te je došao za predsjednika H. Mehmedaga H. Omersoftić, za potpredsjednika Ibrahim ef. Kadić, a potonja četvorica za članove; za zamjenike: Sinan ef. Bečirović, Hafiz Sulejman ef. Ibrahimefendić i Mula Mehmed Idrizović; a za članove u okružju izabran je Mustaj beg Uzeirbegović i Mahmut beg Širbegović.