Arhive oznaka: Hafiz Sulejman ef. Ibrahimefendić

Merhum Sulejman Esad hafiz efendija Ibrahimefendić

Merhum Esad ef. Ibrahimefendić (1876-1935) – “Novi Behar” g. 1934-1935

Merhum Esad ef. Ibrahimefendić.

Ovih je dana mijenio svijet u Maglaju poznati imam čaršijske dža­mije i mualim ženske N behar 34-35 Merhum Esad ef Ibrahimefendicmektebi ibtidaije Esad ef. Ibrahimefendić. Merhum je služio u svojoj džamiji i mektebu oko 35 god. revno i ustrajno, više radi tra­dicije imamskog zvanja u porodici nego za plaću, koja je i onako minimalna. Kad mu je otac merhum Meh­med ef. Ibrahimefendić prije 35 godina odselio na ahiret, Esad ef. je bio tada na naukama u Carigradu. Odmah je prekinuo nauke i došao u Maglaj, da na­stupi tu dužnost, koja je u njihovoj porodici prelazila sa starijeg na mlađe. Koliki je njegovom smrću gu­bitak za džamiju i džemat, još je veći za onaj ženski mekteb i dječicu, kojoj je on bio više nego roditelji. Merhuma oplakuje cijeli grad i okolica Maglaja, gdje je i među seljacima uživao rijetko poštovanje. Da ga dragi Bog nagradi firdevsi ala džennetom.

Em

 

List “Musavat” broj 79. iz 1910. godine. Izvještaj iz Maglaja o sakupljenim dobrovoljnim prilozima za “Firdusov mearifski fond”.

Isto tako je sakupio za »Firdusov mearifski fond« Mehmedaga Mecković (Mehmedaga Mačković op. TVZM) iz Maglaja K 21-40 a darovaše
po K 4—: Ibrahim ef. Kadić iz Maglaja;
po K 3—: Mućellefa Kadić (rogj. H. Selimović) iz Maglaja;
po K 2—: Hafiz Nurija Čejvan, Mehmed Alija Terzimehić, Mehmed ef. Ibrišević iz Maglaja;
po K 1—: Nasif ef. Lakmić, Bego Hadžić šumar, Sulejman ef. Ibrahimefendić, Mujessira Kadić, Uma Kadić, svi iz Maglaja, te Mehmed Suljoković i Pašan Amić (Mehmed Suljaković i Pašan Omić op. TVZM);
po 0.40 helere;
Mehmed Pobrić iz Gradačca i Ibrahim Brkić iz Masevaca;
po 0.20 helera: Meho Jusufović, Ahmet Ćatić, oba iz Maglaja, te Mujo Islamović muhtar iz Mesarića (Misurića ?)
Musavat 1910

“Sarajevski list” 07. 07. 1909. – izvještaj iz Maglaja o Kotarskoj vakufskoj skupštini

Vijesti iz pokrajine

Kotarska vakufska skupština.

Pišu nam iz Maglaja:

sar list 1906 vakufska skupstinaDne 7. o. obdržavala se kotarska vakufska skupština ovd. kotara, u prostoriji Mektebi-ibtidaije, i to: Jednoglasno za članove izabrani su: Ibrahim ef. Kadić, šerijatski sudija, H. Mehmed-aga H. Omersoftić, Mahmut beg Širbegović, Mustaj beg H. Uzeirbegović, Mujaga Osmanagić i Mehaga Mačak, te je prvi izabran za predsjednika, našto je svojevoljno odstupio i zahvalio skupštinarima, te je došao za predsjednika H. Mehmedaga H. Omersoftić, za potpredsjednika Ibrahim ef. Kadić, a potonja četvorica za članove; za zamjenike: Sinan ef. Bečirović, Hafiz Sulejman ef. Ibrahimefendić i Mula Mehmed Idrizović; a za članove u okružju izabran je Mustaj beg Uzeirbegović i Mahmut beg Širbegović.