Arhive oznaka: Hafiz Mehmed ef. Hadžalić

List “Bošnjak” 1894. Dopis iz Maglaja u vezi sa izborom imama u Kuršumliji džamiji

Naši dopisi.

U Maglaju svršetkom juna 1894.

Cijenjeni gosp. uredniče!

Dok ne zagusti, ja ne zamačem pera. Sad je baš zagustilo, jer smo i mi i naša starodrevna džamija Kuršumlija izgubili imama. Naš stari i valjani imam gjoja zbog bolesti ostavio to mjesto, a meni se čini, da bi mogao tome i drugi uzrok biti, t. j. što uredno svoje plaće ne dobiva. Ali pustimo to; on ne će dalje, pa gotova stvar. Sad nasta pitanje, ko će ga naslijediti. Jedni rekosmo H. Mehmed ef. Hadžialić, a drugi Salih ef. Numanović. Ali vidi čuda! Ni jedan ni drugi nejmade sreće, ma da su oba osposobljena za to u Carigradu, već neko 16-godišnje dijete. Nit se tu pitao džemat ni niko, već jednostavno otišla trojica i dovela dijete od goveda. Sam otac dječiji bijaše u sumnji, da li će njegovo dijete biti u stanju „imam u Kršumliji,“ ali mu na to rekoše: „dok smo mi ovdje i ono će biti imam.“ Je li to dakle pravo? Naravski da nije, jer da mi nemamo sposobnijih za to, onda bi valjalo i za ovim čobančetom ruke svezati, ali ovako ne ide.

Moglo bi se posumnjati, da sam ja rogjak one dvojice, za koje velim, da bi mogli biti imami, pa da njih i zagovaram. Nije tako; jer koliko ja znam, želja je svega džemata koliko da ovo dijete ide natrag, toliko da naša čestita džamija dobije čestita imama. Neka dakle ona trojica ispitaju džemat, pa će se osvjedočiti.

A sad još koju o djetetu i njegovoj sposobnosti: Neko jutro u sabahu zavelo učiti Am-me sure, te će na jednom mjestu pomesti. U džematu se trefila dva Visočaka, te ga jedan popravi. Dijete i drugi put pomete, a oni ga poprave; a kad dijete i treći put pomete, džemat pusti ruke i ode dalje po sebi klanjati. Tako se zbiva mal ne svaki dan, te se i njegovi veli – nimeti mogu o tom uvjeriti. Nije dakle džamija, a na po se naša Kuršumlija mjesto, gdje se djeca pripravljaju, da budu imami. S toga molimo naše prvake, da ostave hatur na stranu, već u sporazumu sa cijelim džematom izaberu drugog imama, ako su radi, da se džemat ne raspe, a treba i to znati, da najpošlje ni džemat ne će ostati ukoran zbog svog ovakog imama, već tražiće ovom lijeka, gdje treba.

Imamo nekih promjena u općini t. j. novih članova, pa je sva prilika, da će poslovi dobro napredovati, jer jedan se odmah izrazio, da bi nekim u kahvi ljudima trebalo jezik pokratiti. Lijep alamet!

Maglajlija.

“Bošnjak” 1894. – Popis donatora “za pogorjele Tešnjake” iz Maglaja

Za pogorjele Tešnjake.

Dalje darovaše iz Maglaja:
Ibrišim 1 for.,
Mehmed Omer aga Softić 3 fr.,
Avdaga Arifović 80 nč.,
Delibegović Mujo 1 for.,
Avram Danon 60 nč.,
Avram Musafija 1 for.,
Herman Weisz 1 fr.,
Bosnjak 1894 - Za pogorjele Tesnjake
Sabit Osmanagić 1 for.,
Milan Ilić 1 fr.,
Mehmed Šečić 1 fr.,
Salih ef. Numanović 1 for.,
Mahmud Krzić 1 for.,
Nuraga Smajlagić 50 novč.,
Ibrahim Smajlagić 1 for.,
Husejn Smajlagić 50 nč.,
Hodža Mešić 1 fr.,
Meho ldrizović 40 nč.,
Arif Obralić 1 fr.,
Suljo Džambegović 1 fr.,
Mujo Muharemović 1 for.,
Dalje je bez iskaza podareno iz Maglaja 58 fr. 97 nč.

Arhivska građa IZ BiH – Zemaljsko vakufsko povjerenstvo 1890-1895, dokumenti vezani za Maglaj

1890.

1173 – Šerijatski sudac Imamović iz Maglaja – ZVP-u: izvještava da su iz Maglaja poslati vakufski računi za 1889. godinu (bosanski jezik). L:2

1179 – ZVP – muteveliji vakufa Hadži Abaz-bega Tahirkapetanovića u Maglaju: poziv za uplatu vakufskih suvišaka za 1889. godinu. Nedostaje poziv (bosanski jezik). L: 1.

2852 – Vakufska komisija u Maglaju – ZVP-u: dostavlja službenu taksu Mehmeda Musaefendića iz Maglaja (bosanski jezik). L: 4.

1891.

316 – Državni odvjetnik Poltzel – ZVP-u: izvještava o dugu Osmana i Hasana Salihovića iz Maglaja prema Vakufu Džamije u Potočanima (bosanski jezik). L: 3.

526 – Državni odvjetnik Poltzel – ZVP-u: izvještava o tužbi Osmana i Hasana Salihovića iz Maglaja protiv Vakufa Džamije u Potočanima (bosanski jezik). L: 2.

1114 – Državni odvjetnik Poltzel – ZVP-u: izvještava o tužbi Osmana i Hasana Salihovića iz Suhopolja kod Maglaja protiv Vakufa Džamije u Potočanima (bosanski jezik). L: 2.

1747 – Državni odvjetnik Poltzel – ZVP-u: izvještaj o dugu Osmana i Hasana Salihovića iz Maglaja prema Vakufu Džamije u Potočanima (bosanski jezik). L: 7.

2156 – Vakufska komisija u Maglaju – ZVP-u: dostavlja molbu Rifat-bega Sulejmanpašića, mutevelije Hadži Alaj-begova vakufa u Maglaju, za priznanje poreza (bosanski jezik). L: 3.

2785 – Ibrahim Mulabdić, mutevelija Kuršumlije džamije u Maglaju ZVP-u: predlaže da se izvrši popravak spomenute džamije iz prihoda Vakufa Abaz-bega Tahira Kapetanovića (bosanski jezik). L: 4.

3112 – Bećir Mujkić, mutevelija Vakufa sela Ševarlije kod Maglaja ZVP-u: pritužba na bivšeg muteveliju spomenutog vakufa (bosanski jezik). L: 2.

3228 – Bećir Mujkić iz Maglaja – ZVP-u: molba za mjesto mutevelije Vakufa Potočanske džamije. Nedostaje molba (bosanski i osmanski jezik). L: 1.

1892.

681 – Vakufska komisija u Maglaju – ZVP-u: predlaže da se ukamati vakufski suvišak Potočanske džamije u Maglaju (bosanski jezik). L: 7.

693 – Vakufska komisija u Maglaju – ZVP-u: izvještava o nepriznatim izdacima Sultan-Bajazidova vakufa u 1888. godini (bosanski jezik). L: 4.

3641 – Vakufska komisija u Maglaju – ZVP-u: dostavlja zapisnik sastavljen kod šerijatskog sudije u Maglaju o zaostavštini Muje Hodžića iz Suhopolja (bosanski jezik). L: 3.

1893.

1885 – Mehmed Musaefendić, imam i mutevelija Sukija-mekteba u Maglaju – ZVP-u: dostavlja zapisničku molbu za naknadno priznanje vakufskih troškova (bosanski jezik). L: 3.

2778 – Vakufska komisija u Maglaju – ZVP-u: izvještava da je dostavljen račun Vakufa Hatidže Atifagić iz Maglaja za 1892. godinu pod imenom Vakufa Kuršumlijske džamije (bosanski jezik). L: 2.

2779 – Vakufska komisija u Maglaju – ZVP-u: moli naknadno priznanje vakufskih troškova Kuršumli- džamije u Maglaju (bosanski i osmanski jezik). L: 3.

2780 – Vakufska komisija u Maglaju – ZVP-u: moli naknadno priznanje vakufskih troškova Sukije-vakufa u Maglaju (bosanski i osmanski jezik). L: 3.

2781 – Vakufska komisija u Maglaju – ZVP-u: moli naknadno priznanje vakufskih troškova Jusuf-pašina vakufa u Maglaju (bosanski i osmanski jezik). L: 3.

2782 – Vakufska komisija u Maglaju – ZVP-u: moli naknadno priznanje vakufskih troškova Fadil-pašine džamije u Maglaju (bosanski i osmanski jezik). L: 3.

2854 – Ulema-medžlis – ZVP-u: dostavlja dekret za Nuri Mulabdića iz Maglaja (bosanski i osmanski jezik). L: 3.

1894.

417 – Vakufska komisija u Maglaju – ZVP-u: izvještava o “vasijetu” Agana Dalibegovića (bosanski i osmanski jezik). L: 3.

436 – Vakufska komisija u Maglaju – ZVP-u: dostavlja iskaz “bekaja” Vakufa Abaz-bega Kapetanovića u Maglaju (bosanski i osmanski jezik). L: 3.

979 – Vakufska komisija u Žepču – ZVP-u: dostavlja “hudžet” vakfije Ragiba Muftića uz očitovanje hafiza Mehmeda Alića iz Maglaja (bosanski jezik). L: 10.

2067 – Sulejman Mulaosmanović iz Maglaja – ZVP-u: moli za imenovanje imamom i muallimom u Gornjoj mahali u Maglaju (bosanski jezik). L: 2.

2102 – ZVP-Vakufskoj komisiji u Maglaju: obavještava da je mutevelija Obralića vakufa u Maglaju ostavio cijeli prihod vakufa na “bekajama” (bosanski jezik). L: 2.

2141 – Vakufska komisija u Maglaju – ZVP-u: dostavlja iskaz postojećih džamija, tekija te vakufskih službenih mjesta (bosanski i osmanski jezik). L: 2.

2330 – Mehmed Čeličković, mutevelija Vakufa hadži Zulejha-hanume u Maglaju – ZVP-u: molba za priznanje plaća. Nedostaje molba (bosnski jezik). L: 1.

2321 – Vakufska komisija u Maglaju – ZVP-u: dostavlja molbu mutevelije Abas-begova vakufa u Maglaju za prodaju jedne vakufske pekare i vakufske kuće (bosanski i osmanski jezik). L: 2.

2476 – Zemaljska vlada – ZVP-u: nalaže sastavljanje troškovnika za popravak Kuršumli-džamije u Maglaju (bosanski jezik). L: 3.

2490 – Vakufska komisija u Maglaju – ZVP-u: dostavlja iskaz vakufske imovine za 10 vakufa u Maglaju (bosanski i osmanski jezik). L: 3.

2491 – Vakufska komisija u Maglaju – ZVP-u: dostavlja izvještaj o prihodima i rashodima Vakufa Potočani džamije u Maglaju (bosanski i osmanski jezik). L: 5.

2581 – Vakufska komisija u Maglaju – ZVP-u: dostavalja molbu mutevelijā vakufā hadži Abas-bega Tahirkapetanovića i Jusuf-paše za naknadno priznanje vakufskih troškova (bosanski i osmanski jezik). L. 4.

3998 – Vakufska komisija u Maglaju – ZVP-u: dostavlja zapisničko očitovanje Sulejmana Osmanovića, hodže Gornje mahale i mekteba u Maglaju, o svojim obavezama prema vakufskom zemljištu koje koristi (bosanski i osmanski jezik). L: 5

4047 – Vakufski mjernik Hans Niemechek – ZVP-u: predlaže plan i troškovnik popravka Kuršumli-džamije u Maglaju. U prilogu se nalazi skica spomenute džamije (bosanski jezik). L: 5.

4049 – Vakufska komisija u Maglaju – ZVP-u: dostavlja zapisničku molbu Saliha Imamovića za doznaku plaće (bosanski jezik). L: 3.

4226 – Vakufska komisija u Maglaju – ZVP-u: izvještava o imamskoj i muallimskoj službi u Maglaju (bosanski i osmanski jezik). L: 9.

1895.

300 – Vakufska komisija u Maglaju – ZVP-u: dostavlja izvješetaj o utjerivanju dugova za Vakuf hadži Abaz-beg Tahirkapetanovć u Maglaju. U prilogu se nalazi prijepis “vasijetname” spomenutog vakufa (bosanski i osmanski jezik). L: 13.

320 – Ulema-medžlis – ZVP-u: šalje dekret za Naima Lakmića kojim se postavlja za imama i hatiba u Kuršumli-džamiji u Maglaju (bosanski i osmanski jezik). L: 2.

652 – Vakufska komisija u Maglaju – ZVP-u: dostavlja molbu Mahmuta Ćehajića, mutevelije Vakufa hadži Osmana Širbegovića, za naknadno dostavljanje vakufskih računa (bosanski jezik). L: 3.

1332 – Zemaljska vlada – ZVP-u: šalje izvještaj Kotarskog ureda u Maglaju o mektebi-ibtidaiji (bosanski jezik). L: 4.

1476 – Zemaljska vlada – ZVP-u: vraća nacrt renoviranja Kuršumliji džamiji u Maglaju (bosanski i njemački jezik). L: 5.

1566 – Vakufska komisija u Maglaju – ZVP-u: dostavlja zapisničko očitovanje Sadika Obralića, mutevelije Vakufa Mehmeda Obralića u Maglaju, o vakufskim računima spomenutog vakufa (bosanski jezik). L: 5.

1775 – Vakufska komisija u Maglaju – ZVP-u: izvještava o predmetu glavnice Šovarlija-vakufa (bosanski jezik). L: 4.

1788 – Vakufska komisija u Maglaju – ZVP-u: izvještava o predmetu molbe Sulejmana Mulaosmanovića, imama u Maglaju, za isplatu vazife (bosanski jezik). L: 8.

1848 – ZVP-Vakufskoj komisiji u Maglaju: dostavlja prijavu Hasana Delibegovića protiv Rifata Uzejirbegovića za uzurpaciju vakufskog zemljišta. ZVP traži da se ipita istinitost navoda i u roku od osam dana dostavi izvješće (bosanski jezik). L: 2.

Kliknite da pristupite Zemaljsko%20vakufsko%20povjerenstvo%20za%20BiH%20(1890-1895).pdf

Arhivska građa IZ BiH – Zemaljska vakufska komisija 1884-1889, dokumenti vezani za Maglaj

1884.

34 – Maglaj – Molba Poreznog ureda u Maglaju da se dostave tiskovnice za platežne naloge.

486 – Sarajevo – Otpis vakufskih pristojbi džamija u Maglaju, Doboju i Tešnju za 1878. i 1879. godinu, a na osnovu odluke Zemaljske vlade.

623 – Maglaj – Molba Mehmeda Mulabdića, imama i hatiba Jusuf-pašine džamije u Maglaju za povećanje plaće.

1885.

282 – Maglaj – Saopćenje Vakufske komisije u Maglaju o imenovanju imama u Gornjoj mahali Atifa Mehmeda Alića.

867 – Maglaj – Popis ostavštine Abas-bega Maglajlije koji je umro bez djece i oporučio dio imetka u dobrotvorne svrhe.

1886.

432 – Maglaj – Prijedlog Vakufskog ureda u Maglaju da se Rifat-beg Sulejmanpašić imenuje mutevelijom Abas-bagova vakufa.

975 – Maglaj – Izvještaj Vakufskog ureda u Maglaju o vakufu Mehage Obralića.

1143 – Maglaj – Molba Poreznog ureda u Maglaju da se dostave računi Jusuf-pašina vakufa.

1887.

165 – Maglaj – Vakufska komisija u Maglaju prilaže iskaz o razdiobi prihoda vakufa hadži Osman-bega Širbegovića.

167 – Maglaj – Vakufski ured u Maglaju prilaže iskaz o razdiobi prihoda vakufa Hatidže Dizdarević.

422 – Maglaj – Izvještaj Vakufske komisije u Maglaju o sastavljanju vakufskih računa.

718 – Maglaj – Molba hadži Avdije Halilovića za imenovanje mutevelijom.

719 – Maglaj – Molba Mustafe Klinčevića za imenovanje imamom.

720 – Maglaj – Molba Muharema Sulića za imenovanje muderrisom.

721 – Maglaj – Molba Osmana Imamovića za imenovanje imamom.

722 – Maglaj – Molba Mehmeda Aliefendića za imenovanje imamom.

723 – Maglaj – Molba Saliha Durmića za imenovanje imamom.

724 – Maglaj – Molba Hasana Zimićanina za imenovanje imamom.

725 – Maglaj – Molba Saliha Skelića za imenovanje imamom.

726 – Maglaj – Molba Mustafe Halilovića za imenovanje imamom.

727 – Maglaj – Molba Saliha Mulahusića za imenovanje imamom.

728 – Maglaj – Molba šejha Sulejmana Maglajlije za imenovanje šejhom.

729 – Maglaj – Molba hafiza Mehmeda hadži Alića za imenovanje imamom.

730 – Maglaj – Molba Mehmeda Dervišefendića za imenovanje imamom.

731 – Maglaj – Molba Mustafe Mulamehića za imenovanje mujezinom.

732 – Maglaj – Molba Mehmeda Ibrahimefendića za imenovanje imamom.

733 – Maglaj – Molba Mehmeda Mulabdića za imenovanje imamom.

735 – Maglaj – Molba Derviša Rustemagića za imenovanje mujezinom.

736 – Maglaj – Molba Huseina Sinanefendića za imenovanje mutevelijom.

1701 – Maglaj – Molba Mehmeda Ahmetovića za imenovanje imamom.

2529 – Maglaj – Zahtjev Vakufske komisije u Maglaju da se Numan Huseinpašić i Sulejman Nenadović razriješe dužnosti mujezina.

2757 – Maglaj – Molba Vakufske komisije u Maglaju da im se pošalje tiskarnica za vakufske račune.

1888.

19 – Maglaj – Vakufska komisija u Maglaju izvještava da ne postoji vakufnama Širbegovića vakufa.

443 – Sarajevo – Ulema-medžlis šalje dekret Vakufskoj komisiji u Maglaj za Ibrahima Efendića.

481 – Sarajevo – Ulema-medžlis šalje dekret Vakufskoj komisiji u Maglaj za Mustafu Mahića.

482 – Sarajevo – Ulema-medžlis šalje dekret Vakufskoj komisiji u Maglaj za Mehmeda Abdića.

521 – Sarajevo – Ulema-medžlis šalje dekret Vakufskoj komisiji u Maglaj za Mehmeda Dervišefendića.

1889.

360 – Maglaj – Vakufska komisija u Maglaju dostavlja vakufske račune za 1888. godinu.

2877 – Maglaj – Vakufska komisija u Maglaju dostavlja podatke o muteveliji Mehmedu Dervišefendiću.

3518 – Maglaj – Vakufska komisija u Sarajevu nalaže Vakufskoj komisiji u Maglaju da ispita zašto se ne uplaćuju vazife Hadži Abas-begova vakufa.

Kliknite da pristupite Zemaljska%20vakufska%20komisija%20za%20BiH%20%281883-1894%29.pdf

Dokument od 14. 09. 1907. godine u kojem se spominje hafiz Mehmed ef. Hadžalić sin H. Sulejmana

Dokument od 14. 09. 1907. u kojem se spominje hafiz Mehmed ef. Hadžalić umrlog H. Sulejmana.

U knjizi “Maglaj na tragovima prošlosti” Adina Ljuce, na strani 219, u vezi sa nekom vakufnamom iz 1910. g. koja se nalazi u Arhivu GHB biblioteke, spominje se Hadžialić? H. šejh Sulejman. Moguće da je to otac Mehmedov. Bila je to čini se učena ulemanska porodica sa tradicijom, o kojoj se nažalost ništa ne zna. Hadži Alija Hadžialić bio je općinski zastupnik 1893, 1896. i 1897. godine. (*)

Katastarska čestica o kojoj je riječ u ovom dokumentu je 2204. To bi mogla biti ona “bašča zvana kod kuće” koja je 1893. pripala Mehmedu Gračiću. Da li je hafiz Hadžalić bašču kupio ili naslijedio ili dobio kao miraz?

U knjizi “Hafizi u BiH u posljednjih sto pedeset godina (1860-2010)” autora Hfz. dr. Fadila Fazlića na strani 451, spomenut je hafiz Hadžialić:

Hafiz MEHMED-ef. HADŽIALIĆ – uputio je molbu Zemaljskoj vakufskoj komisiji u Sarajevu 1887. godine, moleći da bude postavljen za imama u Maglaju. Dekret o postavljenju je izdat 1888. godine. (Arhiv Zemaljske vakufske komisije, GHB u Sarajevu, kutija 16., spis 729. i 42., spis 550.)

Nažalost nije naveden podatak u kojoj džamiji je bio imam. Ako je to Kuršumlija, onda bi hafiz Hadž(i)alić mogao biti prethodnik Mustafa ef. Pirkića koji je tu službu vršio 43 godine, do preseljenja na ahiret 1959. godine. (Jusufbašić, Omerović – Gradski džemat Maglaja…)

U to vrijeme bio je još jedan hafiz u Maglaju, Hfz. Esad ef. Ibrahimefendić. Zabilježeno je da je bio član Kotarske vakufske komisije u godinama 1908. i 1909.  Na stranici Medžlisa IZ Maglaj nalazi se podatak da je Esad ef. bio posljednji stalni imam u Sukijji džamiji i da je tu službu obavljao do iza Prvog svj. rata.

http://medzlismaglaj.weebly.com/d382emati.html

On je također spomenut u navedenoj knjizi:

Hafiz ESAD-ef. IBRAHIMEFENDIĆ

Godine 1909. bio je član Kotarsko-vakufske komisije u Maglaju, a predsjednik je tada bio Ibrahim-ef. Kadić, šerijatski sudija. (Bošnjak, 1909., str.91.)

Skupa sa već navedena dva, u poglavlju pod naslovom MAGLAJ, dati su podaci za još dva imena iz prve polovine 20. stoljeća, sa časnom titulom Hafiza:

Hafiz EMIN-ef. IBILIĆ

Rođen je u Maglaju. Hifz je završio u pedesetoj godini života. Radio je kao vjeroučitelj u Vakufskom muškom sirotištu u Sarajevu, a potom je obavljao imamsku dužnost u Ševarlijama kod Maglaja. Odlukom Ulema-medžlisa od 16. novembra 1933. godine premješten je za imama u Bosanski Brod, gdje je uz imamske obaveze, nekoliko mjeseci honorarno predavao vjeronauku u Državnoj osnovnoj školi. Preselio je na Ahiret u Bosanskome Brodu 06. aprila 1934. godine gdje je i ukopan. (Hafizi u Sarajevu, o.c. str. 27.; Glasnik IVZ 1934., br. 3., str.182-183.)

Hafiz FEHIM-ef. RIZVIĆ

Živio je u prvoj polovini 20. stoljeća. Imamsku dužnost obavljao je u Bosanskome Brodu. Odlukom Ulema-medžlisa od 16. novembra 1933. godine, premješten je na dužnost imama u Ševarlije kod Maglaja. U isto vrijeme preuzeo je i dužnost honorarnog vjeroučitelja u Državnoj osnovnoj školi u Ševarlijama. (Glasnik IVZ 1934., br. 3., str.182-183.)