Arhive oznaka: Hadži Numan iz Tešnja

SL 1887. i 1888. (Gračić Husein)

Br. 1731/gr.   614 1—1

Oglas. Od strane kotarskog ureda kao suda u Maglaju, doznanjuje se ovim Hadži Kadrić Malić, nepoznatog boravišta, da je Husein Gačić iz Maglaja protiv njemu podnio tužbu de pras. 19. jula 1887. broj 1731/gr. radi dužnih 610 groša, te se ime­nuje Mulabego Mutapčić iz Maglaja kao staratelj za čin, kojemu se dostavlja prepis tužbe sa ovosudnom odlukom od 19 jula 1887. br. 1731/gr., sa kojom je ročište za ustmenu raspravu na dan 16. augusta 1887. u 9 sati prije podne a la franca kod ovog suda odregjeno.Gracic Husein SL 7 7 1887

Ako se tuženik ili sam ili kroz zastupnika kod potpisanog suda ne prijavi, rasprava će se sa gore imenovanim starateljem dovršiti.

Kotarski ured kao sud

Maglaj, 19. jula 1887.

(Sarajevski list, 07. 07. 1887.)

Br. 885 gr   273 1 — 1

Izrok. Od strane kotarskog ureda kao suda u Maglaju daje se ovim ua znanje, da je na molbu Huseina Gračića iz Maglaja, dozvolio ovršnu dražbu nepokretnina H. Kadrića Malića iz Sevarlije, zastupanog po Mula Begi Mulabdiću iz Maglaja radi dužni 610 groša spp., upisane u pljenidbenom za­pisniku od 31. decembra 1887., broj 3202 gr. i to:

Gracic Husein SL 4 4 1888Oranica zvana „Otočića“, ležeća u selu Gornjem Pridjelu, u površini 1 dunuma, sa granicama : od istoka Hadži Numan iz Tešnja, od sjevera Mujo Mehinović, od juga Ibro Kasumović, od zapada Tahir Smailović svi iz G. Pridjela, vrijedi 80 for.

Za obavu dražbe odregjen je jedan rok i to u srijedu dana 23. maja 1888, u 10 sati prije podne u prostorijama ovog suda.

Na prvom roku će se navedena oranica prodati i ispod oglašene cijene

Dražbeni uslovi…

Kotarski ured kao sud Maglaj n/B, dne 8. aprila 1888.

(Sarajevski list, 04. 04. 1888.)