Arhive oznaka: Emina Ruvić r. Šahbaz

Iz Maglaja – Članak objavljen 1929. u listu “Gajret”

Dana 6. o. mj. oženio se je naš član, ovdašnji krojač, g. Smail Ruvić gđicom Eminom Šahbaz, u lijepo priređenim svatovima, uz pratnju muzike Muslimanskog Kluba u Maglaju.
Gajret 1929 maglaj svadba Smaila RuvicaTom prilikom sakupio je društveni sekretar g. Lokmić među svatovima dinara 205.- priloga za Gajret, a darovaše slijedeća gospoda:
Po Dinara 40.- N. N.
po Din 20.- učitelj, Tahir Misirlić;
po Din. 10.- Mehmedalija Lokmić, Smail Ruvić, Aziz Omersoftić, Ahmet Muhić, Mehmed Zukić, Sulejman Mujezinović, Ibrahim Ruvić, Salko Musaefendić, Hazim Ustalić, Mehmedalija Smajić i Sulejman Smajić;
po Din 13.- Mustafa Lašić;
po Din. 7.- Nurija Smajlagić;
po Din 5.- Sulejman Jusubašić, Huseinaga Obralić i Abdullah Mahmutagić.
Ispred Gajreta želimo mladencima svaku sreću u braku, a gg. darovateljima iskrena hvala.
I. К.