Arhive oznaka: Emina Arapčić

Oglas, “Sar. list” 09. 09. 1896. – Obrisani iz trgovačkog registra

Br. 2309/gr.   1196 1—1
Kod okružnog suda u D. Tuzli brisane su današnjeg dana pod gornjim brojem iz trgovačkog registra slije­deće tvrtke, kojih su vlasnici pomrli, ili odselili ili pak osiromašili, pa iz tog razloga trgovinu napustili:

 

Mahmud Ibrišimović, Atif Arapčić, Paša Mustajefendić; Petar Lukić, Pero Arsenović, Emina Arapčić, iz Maglaja;
Okružni sud. D. Tuzla, 9. augusta 1896.