Arhive oznaka: Emin Obralić

SL 09. 09. 1910. Džehva udova Obralić

P. 142/1 1910.  2789 1—1

U parnici Džehve udove Obralić, u svoje ime i kao tutorica mldb. Hanke, Šahe, Emina, Obralic Dzehva i djeca SL 9 9 1910Asifa, Mujage i Džemala Obralića iz Maglaja protiv Ra­faelu Z. Finci iz Sarajeva, sada nepoznatog bo­ravišta, zbog 120 K spp., imenovan je tuženome skrbnikom za čin Agan Omerović, muhtar iz Ma­glaja, koji će ga zastupati dok god ne prijavi ovome sudu svoje boravište ili imenuje drugog za­stupnika.

Kotarski sud. Maglaj, 9. augusta 1910.