Arhive oznaka: džemat novih konjanika

Spor između Sulejmana i Husejna iz džem. novih konjanika oko posjeda rahm. Mehmeda, 1746. g.

L 30 a/d2:
Neka je hvala njegovoj visosti, moćnom, plemenitom, mom sultanu!
Moj brat Mehmed, koji je ranije bio aga džemata novih konjanika u maglajskoj tvrđavi, u Bosanskom sandžaku umro je bez potomstva. Njegov posjed (agaluk), tretiran kao odžakluk, ostao je ovom smjernom podaniku. Bivši valija, moćni Jegen Mehmed-paša, ovom smjernom podaniku dao je časni berat, na osnovu kojeg je on postao uživalac agaluka. Iako nije dopušteno miješanje, Husejn se umiješao u moj agaluk i želi ga preoteti. Kako je ovom smjernom podaniku učinjena nepravda, od Vaše plemenite milosti molim sljedeće:
– da se na licu mjesta posredstvom zakona ispitaju oni koji su dobro upoznati sa situacijom,
– da se ispitaju ugledni stanovnici, zatim da se na osnovu njihovih izjava, ma kakve bile, pošalje izvještaj Bosanskom Divanu,
– da se u vezi s tim uputi časni ferman tešanjskom kadiji, maglajskom kapetanu i agama.
Vječna je naredba mog sultana!
Smjerni Sulejman

(Sidžil tešanjskog kadiluka, str. 103)

L 43/d3:
Stanovnici Maglaja Sulejman, sin Mehmed-efendije i Alija, sin hadži Mehmedov (*) u ime džemata novih konjanika, oficira i nefera maglajskog okruga došli su na sud i izjavili da je uzrok pisanju dokumenta agaluk spomenutog džemata. Husejn-aga, sin Mustafa-age najbliži je rođak po ocu bivšem agi Mehmedu koji je umro. Prema uslovima odžakluka agaluk pripada spomenutom Husejnu. On je uzeo agaluk malodobnom Sulejman-agi koji je umrli brat po majci. Od bosanskog valije očekujemo da donese odluku i o tome obavijesti Husejn-agu.
Zapisano u sidžil: 19. rebiul-evvela 1159. ( 11.4.1746) godine.
Svjedoci čina:
Ponos vršnjaka Mehmed-aga, sin Mustafe-age iz Maglaja,
ponos vršnjaka Ahmed-aga, sin Mustafe-age,
brat tešanjskog kapetana, Ahmed-aga Galijašević (Galijaš-oglu) iz Tešnja,
Husejn sudski pozivar i drugi.

(Sidžil tešanjskog kadiluka, str. 139)

nefer – običan vojnik

Teš sidžil str 103 Teš sidžil str 139