Arhive oznaka: dr Sigmund Weiss

Izrok. SL 06. 06. 1887. (Krbešević, Idrizović, Obralić i dr.)

SL 06 06 1887 Krbeševic i drBr. 931/gr.  418 1—1

Kotarski ured kao sud u Maglaju, dozvolio je na molbu Stevana Kovačevića iz Breke, zastupanog preko odvjetnika dr. Weissa iz D. Tuzle, radi naplate ostatka njegove tražbine 244 for. 54 novč. glavnice sa 6% kamate od 1. augusta 1885. do isplate od svote 469 for. 54 nvč. glavnice, 20 for. parničnog troška, 4 for. 70 nvč. troška ovršne molbe, 52 for. 40 novč., provedenje sekvestracije i 42 for. 40 novč. troška provedenje ovrhe; ovršnu javnu dražbu u pljenidbenom zapisniku od 7. marta 1887. br. 710/gr. ovršno opisanih nepokretnina pripada­jućih ovršeniku Osmanu Krbeševiću iz Maglaja i to:

1. Njiva „Milać“ u Maglaju ležeća kraj puta koji ide u Liješnicu sa granicama: željeznički put, šumica Nazifa Idrizovića, Aziza Obralića i Sulje Mašića, usjev 2 osmaka, 3 dana oranja, u vrijednosti od 50 for.

2. Njiva “Nekolje” u Maglaju na brdu Zukovac, sa granicama: potok, Šerif Terzimehić i Tatah Kočević od 3 osmaka usjeva, 4 dana oranja u vrijed­nosti od 50 for.

3. „Milć“ u mahali Zagragje u Maglaju, ogragjen sa 10 šljiva, sa granicama: put Mahmut Ahmetanović, put i Meho Čibrić, od po dana oranja, u vrijednosti od 40 for.

Dražba će se obdržavati u subotu dne 2. jula 1887. u 11 sati prije podne a la franca u prostorijama ovog suda i to samo za ili vrhu procijenjene vrijed­nosti, a ne proda li se tada će se u subotu 6. augusta 1887. u 11 sati pr. podne obdržavati drugi dražbeni rok na kom će se nepokretnine i ispod procijenjene vrijednosti prodati.

Kotarski ured kao sud Maglaj, 31. maja 1887.

“Sarajevski list” 07. 07. 1887. – Oglas

Br. 1644/gr.   612 1—1

Od strane kotarskog ureda kao suda u Maglaju, daje se ovim na sveopće znanje, da je na molbu stečajnine Atifa Arapčića iz Maglaja, po upravitelju dru Weissu odvj. u D. Tuzli, radi duga od 146 for. 86 nvč. spp. dozvolio ovršnu javnu dražbu nepokretnina ovršenika Šahbega Hadžialića iz Maglaja, i to:

Oranica „Jezero“ zvana u selu Lješnici, sa granicama:Sar. list 07 07 1887 Atif Arapcic, Hadzialic, Bradaric, Kadribasic

od istoka Mehmed i Osman Bradarić iz Lješnice,

od sjevera Suljo Nalić i Mehmed Omer Softić iz Maglaja,

od juga put, preko puta Saćir Kaderbašić,

od zapada cesta.

Za obavu iste dražbe ođregjuju se dva roka i to: prvi rok u subotu dne 20. augusta, a drugi rok u subotu 24. septembra 1887. svaki put u 11 sati prije podne a la franca kod potpisanog suda.

Kotarski ured kao sud.  Maglaj, 19. jula 1887.

Lijesnica Jezero

Pismo tuzlanskog advokata dr. Sigmund Weiss – a od 30. avgusta 1894. upućeno Huseinu Gračiću

Dr Sigmund Weiss 30 VIII 1894 a

Dr. SIGMUND WEISS
ADVOKAT – DOL. TUZLA D. TUZLA, 30. Augusta 1894.
Gosp. Husejin Gračo

Maglaj

U stečajnom predmetu Atifa Arapčića iz Maglaja morao sam u smislu dotičnih platežnih nalogah nakon dignuća stečaja, a to tekom ove godine položili kao upravitelj stečajnine u gotovom novcu u ime različitih pristojba svote od 2fre, 3fre 20g, 4fre, 11fre 40g, 99fre 99g, te 70fre 06g, ukupno dakle 190 fre 65 g.

Polaganjem toga novca u porezni ured i ulaganjem utoka proti platežnim nalazima nastao mi je trošak od 32 fra 70. tako da sam za stečajninu imao trošak od 223 fra 35. Pošto stečajnog imetka više nema, to u smislu naredbe zemaljske vlade u Sarajevu od 11/10 1893 (?) 100.714/II te otpisa zajedničkog ministarstva od 4/II 1893 (?) 11.132 taj trošak mogu naplatiti od bivših stečajnih vjerovnika.

Na Vas odnosno Vašu tražbinu odpada svota od / fr 40, pa Vas najljepše molim da mi tu svotu blagoizvolite kretom pošte poslati.

S poštovanjem

Za Dra Sig Weissa
(Schomah)

U tekstu Alije Nametka u kojem opisuje život i djelo Edhema Mulabdića, spominje se Atif Arapčić kao ugledni ondašnji trgovac suhom šljivom i prekomorskom robom, koji je uzeo gradskog bilježnika, Jovana Čokića kao instruktora svom bratiću Eminu (koji je kod njega bio nešto kao knjigovođa, ali na stari način, turskim pismom), da ga “nauči novo pismo i drugo šta treba”.

“Emin je bio Edhemov vršnjak i drug iz ruždije. Za Emina je nabavljena početnica, i on bi svaki dan od svog instruktora naučio po jedno slovo. To bi poslije Edhem od Emina prepisao i tako je preko svog druga naučio i za mjesec-dva postao pismen.”

Dr Sigmund Weiss 30 VIII 1894 b