Arhive oznaka: Devetina

SL 04. 04. 1891. Mulalić, Mulabdić, Karahusić

Br. 988/gr. 512 1—1SL 04 04 1891 Devetine, Muharem Karahusic, Mulabdici, Mulalici

Drugi dražbeni izrok. Potpisani kotarski ured kao sud u Maglaju daie na znanje, da je na molbu ovrho­ voditelja Blaška Tasovića protiv ovršenika Šahbega Mulalića iz Maglaja radi dužnih 1307 groša spp. do­zvolio ovršnu javnu dražbu slijedećih nepokretnina ovršenikovih popisanih u pljenidbenom zapisniku ovoga suda od 10. augusta 1890. br. 3090, koje se nalaze u mjestu Devetini i to:

1. Oranica „Podvode“, u površini od 1 dun. sa megjašima: od istoka željeznica, od juga Mehmed Mulavdić, od zapada put, od sjevera štacija i Beg iz Maglaja.

2. Bara „Ustavica“ kosanica, u površini od 3/4 dunuma, sa megjašima: od istoka željeznica, od juga Mehmed Mulavdić, od zapada put, od sjevera Beg iz Maglaja.

3. Oranica Luka „Kupala“, u površini od 1 dun. sa megjašima: od istoka željeznica, od juga Edem Mulavdić, od zapada put, od sjevera Beg iz Maglaja.

4. Kosanica „Bara pod Obalom“, u površini od 2 dunuma, sa megjašima: od istoka željeznica i voda, od zapada Mehmed Mulavdić, od juga put, od sje­vera Agan.

5. Oranica „Krčevina“, u površini od 1 dun , sa megjašima: od istoka željeznica i voda, od zapada Agan, od juga Mehmed i put, od sjevera Suljaga.

6. Oranica „Ječinište“, u površini od 2 1/2 dun., sa megjašima: od istoka željeznica, od juga Edem Mulavdić, od zapada put. od sjevera našljednici Muharema Karahusića

Za dražbu tih nepokretnina koja će se o državati u Maglaju kod suda ođregjuje se drugi rok u su­botu na 16. maja 1891. u 9 sahati prije podne, te će se na tom drugom roku onome prodati, koji najviše ponudi, makar i ispod oglasne cijene.

Dražbeni uslovi i isprave…

Kotarski ured kao sud

Maglaj, 24. marta 1891.

Dražbeni izrok, objavljen u SL, 30.12.1890. (Šehić, Nalić, Mulasalihović)

Br. 4884/gr.

Dražbeni izrok.

Potpisani kotarski ured kao sud u Maglaju daje na znanje, da je na molbu ovrhovoditelja pupilar. gromade Ahmeda Šehića, pupil. gromade Nike Pejića i pupil. gromade Ahmeda Nalića protiv ovršenika Sulejmana Mulasalihovića iz Maglaja radi dužnih 3100 groša, 1595 groša 24 pare i 1441 groša spp. dozvolio ovršnu javnu dražbu slijedećih nepokretnina ovršenikovih, popisanih u pljenidbenom zapisniku ovoga suda od 21. aprila 1884. broj 389, koje se nalaze u mjestu Dolcu i Omerdinom polju i to :

Njive: ”Bara”, “Bašča”, “Podkućnica”, “Vrtlić”, “Krčevina gornja” i “Krčevina donja”, “Papradina”, “Studenac”, “Krčevina kod Bosne” u Bjeziku, bara “(L)ug”, bara “Donji Lug”, njiva “Lagja”, “Podkućnica”, “Slap”, “gornji Slap”, “donja Njiva”, “gornja Njiva”, “Obsišće”, “Vratić”, “donji Vratić”, “Mihaković”, “donji Mihaković”, “Milać”,

sve u Devetini.

Njive: “Gromile”, “Gromila luka velika”, “Brdo”, “Rujnica”, “Podkućnica”, “Čajrica”,

u Omerdinu polju.

Za dražbu tih nepokretnina koja će se obdržavati u Maglaju kod suda odregjuje se rok u subotu na 21. marta 1891. u 9 sah. prije podne. Na ovom roku ne će se nepokretnine prodati ispod oglasne cijene, odregjene na 6472 groša. Dražbeni uslovi i isprave odnoseće se na gornje nepokretnine mogu se uvidjeti kod ovog ureda kao suda svaki dan od 9 do 12 sah. prije podne. Pozivaju se realni vjerovnici, koji imadu pravo da budu namireni iz kupovine, i koji nijesu dobili posebne obavijesti o dozvoljenoj dražbi, da svoje zahtjeve prijave na razdiobnom ročištu, najkašnje do konca rasprave, jer se inače kod razdiobe kupovnine ne će uvažiti njihovi zahtjevi. Isto tako pozivaju se svi, koji hoće da dokažu prava vlasništva ili druga stvarna prava na nepokretninu, koja se ima dražbom prodati, da ne gledeći na to, što nijesu dobili posebne obavijesti, imadu svoje tužbe za ova prava predati za dvije nedjelje počevši od pošljednjeg dana, kada je izrok proglašen, jer će se inače bez obtira na ta njihova prava ovrha provesti.

Kotarski ured kao sud. Maglaj, 30. decembra 1890.

AHMED ŠEHIĆ 1AHMED ŠEHIĆ 2