Arhive oznaka: Bego Obralić

Vijest o nevremenu u Maglaju 1903,gdje je od udara groma stradao Bego Obralić

Sarajevo, 1. augusta.

Gromovi.

Bego Obralic stradao od groma SL 8 8 1901Kako nam pišu, dne 24. pr. izmegju 12 i 1 sahat poslije podne započela je u Maglaju užasna grmljavina, pljusak i sijevalo je sa svijeh strana. Kroz to vrijeme obdržavao je stručna predavanja iz voćar­stva upravitelj derventske vinogradarske i voćarske stanice g. Karlo Vajda, te je morao na ovaj strahoviti prizor da saučesnike raspusti. Ljudi, kojih je bilo na broju 113, razigjoše po kućama i stajama, gdje se posakrivaše. Na jedan put plahovito sijevnu i puče u jedan krov, pod kojim se je na­lazio jedan od saučesnika predavanja imenom Zego Obralić iz mjesta Maglaja, otac troje djece, gdje ga siromaha u glavu po­godi, te na mjestu ostade mrtav. Iza toga je i dalje strahovito sijevalo, grmilo i palo je u blizini više gromova, megju kojim je još jedan nedaleko od njih nekolicine ljudi u drvo opalio. Pri ovoj prilici mogla se je lako i još veća nesreća dogoditi, da nije g. Vajda zabranio prisutnijem, da ne trče i da se ne zbijaju pod drveće.

(Sarajevski List, 08. 08. 1903.)

Zlo vrijeme.Bego Obralic stradao od groma Bosnjak 1903

Kako “Sar. Listu” javljaju: dne 24. pr. izmegju 12 i 2 sahat poslije podne započela je u Maglaju užasna grmljavina, pljusak i sijevalo je sa svijeh strana. Kroz to vrijeme obdršavao je stručna predavanja iz voćarstva upravitelj derventske vinogradske i voćarske stanice g. Karlo Vajda, te je morao na ovaj strahoviti prizor da saučesnike raspusti. Ljudi kojih je bilo na broju 113, razigjoše se po kućama i stajama, gdje se posakrivaše. Na jedan put plahovito sijevnu i puče u jedan krov, pod kojim se je nalazio jedan od saučesnika predavanja imenom Žego Obralić iz mjesta Maglaja, otac troje djece, gdje ga siromaha u glavu pogodi, te na mjestu ostade mrtav. Iza toga je i dalje strahovito sijevalo, grmilo i palo je u blizini više gromova, megju kojim je još jedan nedaleko od onih ljudi, koji su se bili sakrili pod drvo u drugo drvo udario.

(Bošnjak, 1903.)

Sar. list, 04. 04. 1894. Izrok – Mulalić, Obralić

Br. 4490/gr.    1893.     Prepis III.     701/1893.     321, 1—1

Kotarski ured kao sud u Maglaju daje na znanje, da je na molbu ovrhovoditelja malodobnih Muhameda, Avde, Omera, Rukije i Hanife Mulalić iz Maglaja, po njihovom tutoru Aganu Mulaliću iz Maglaja, zbog dužnih 5 nč. na dan svakome od rečenih malodobnika, počam od 6. augusta 1890. mjesečno unaprijed plativih, dozvolio javnu dražbu nepokretnina ovršenika Rašida Obralića umrlog Bege iz Maglaja,

u grunt. ulošku br. 19 i 21, katastr. općine Milino selo, u A I. upisanih, i to: SL 04. 04. 1894. Izrok Mulalić, Obralić

katastr. čest. br. 366, 360, 367, 369, 379, 538, 539, 610, 615, 629/1, 631, 685, 363, 355, 356, 361, 362, 364 i 616; zatim

u grunt. ulošku br. 79, katastr. općine Komšić, u A I. upisanih, i to:

kat. čest. br. 162; napokon

u grunt. ulošku br. 286, katastr. opine Maglaj, u A I., A II. i A III. upisanih, i to:

katastr. čest. br. 19/31, 19/17, 415 i 1349.

Za dražbu tih nepokretnina, koja će se obđržavati kod ovog suda odregjuje se rok u srijedu dana 25. aprila 1894., u 11 sah. prije podne.

Na ovom roku prodaće se nepokretnine za najviše ponugjenu svotu, ali ne ispod oglasne cijene odregjene na 1040 for. Dražbeni uslovi i isprave odnoseće se na gornje nepokretnine mogu se uvidjeti kod ovoga suda za vrijeme uredovnih sahati. Pozivaju se realni vjerovnici, koji imadu pravo, da budu namireni iz kupovnine i koji nijesu dobili posebne obavijesti o dozvoljenoj dražbi, da svoje zahtjeve prijave na razdiobnom ročištu najkašnje do konca rasprave, jer se inače kod razdiobe kupovnine ne će uvažiti njihovi zahtjevi. Isto tako pozivaju se svi oni, koji hoće da dokažu prava vlasništva ili druga stvarna prava na nepokretninu, koja se ima dražbom prodati, da ne gledeći na to, što nijesu dobili posebne obavijesti, imadu svoje tužbe za ova prava predati za dvije nedjelje počevši od posljednjeg dana, kada je izrok proglašen, jer će se inače bez obzira na ta njihova prava ovrha provesti.

Kotarski ured kao sud. Maglaj, 5. marta 1894.