Arhive oznaka: Bego Karabegović

Dražbeni izrok, SL 10. 10. 1905. (Šerif Terzimehić, Mujo i Bego Karabegović)

SL 10. 10. 1905. Terzimehic Serif, Mujo i Bego Karabegovic

Br. 3946/gr. 1905. IV. 13/1905.

2191 1—1

Kotarski ured kao sud u Maglaju daje na znanje, da je na molbu ovrhovoditelja Šerifa Terzimehića iz Ma­glaja, zbog dužnih 128 K 40 h spp., dozvolio javnu dražbu nepokretnina upisanih na ovršenike Muju i Begu Karabegovića iz Maglaja,

u grunt. ul. br. 940, katastr. opć. Maglaj, u A I.

Za dražbu tih nepokretnina, koja će se obdržavati kod ovog suda, odregjuje se prvi rok u subotu dana 11. novembra 1905. u 11 sahati prije podne.

Kotarski ured kao sud. Maglaj, 12. septembra 1905