Arhive oznaka: Avdo Memišević

SL 11. 11. 1896. Mehmed Idrizović, Avdo Memišević

Br 4594/gr. 1896. IV. 11/1896. 1698 1 -1

Kotarski ured kao sud u Maglaju daje na znanje, da je na molbu ovrhovoditelja Mehmeda Idrizovića umrl. Idriza iz Maglaja, zbog dužnih 20 for. 56 nove. spp., dozvolio javnu dražbu nepokretnina ovršenika Avde Memiševića umrlog Mehmeda iz Maglaja, u grunt. ulošku br. 32, katastr. općine Maglaj,

u A I. (jedan) upisanih, i to: kat. čest. br 763/4, 763/3 i

u A II. (dva) upi­sanih, i to: kat. čest. br. 763/1, 763/2 i 769/3.

Za dražbu tih nepokretnina, koja će se obdržavati kod ovog suda u uredovnoj sobi br. 1, odregjuje se prvi rok u srijedu dana 23. decembra 1896. u 11 sati prije podne.Na ovom roku prodaće se nepokretnine za najviše odregjenu svotu, ali ne ispod oglasne cijene, odregjene na 30 for.

Dražbeni uslovi i isprave …

Kotarski ured kao sud. Maglaj, 30. oktobra 1896.