Arhive oznaka: Ahmet Mahmutagić

SL 11. 11. 1906. Ahmet Mahmutagić

Br. 3472/gr. 1906. IV. 21/1906.  2453 1-1

Ahmet Mahmutagic SL 11 11 1906Kotarski sud u Maglaju daje na znanje, da je na molbu ovrhovoditelja Ivana Ostrmana iz Sarajeva, zbog dužnih 260 K spp., dozvolio javnu dražbu nepokretnina upisanih na ovršenika Ahmeta Mahmutagića iz Maglaja, u grunt. ulošku br. 643, katastralne općine Maglaj, u A I. i II.

Za dražbu tih nepokretnina, koja će se obdržavati kod ovog suda, odregjuje se prvi rok u ponedjeljak dana 17. decembra 1906. u 11 sati prije podne.

Na ovom roku prodavače se te nepokretnine za najviše ponugjenu svotu, ali ne ispod oglasne cijene odregjene na 300 K.

Dražbeni uslovi i isprave…

Kotarski sud. Maglaj, 12. oktobra 1906.