Arhive oznaka: Agan Omerović

Iršad (Glasilo Jugoslovenske muslimanske narodne organizacije) 04. 10. 1922. Izjava koju potpisuje grupa maglajlija kojom podržavaju rad stranke

IZJAVA.

Mi potpisani odobravamo politički rad grupe Muftije Maglajlića, te joj i ovaj put iskazujemo naše povjerenje.

Maglaj, 25. septembra.

Agan Ruvić, Bego Hodžić, Agan Omerović, Suljo H. Abdić, Omer Begić, A. Hodžić, Omer Hodžić, Salih Terzimehić, Agan Čatić, Adem Arifagić, Ibrahim Numanović, Omer Idrizović, Mehmed Obralić, Salko Husić, Said Mulahasanović, Nazif H. Omersoftić, Hasan Ruvić, Ibrahim Karamehić, Salko Šehić, Suljo Mahmić, Sulejman Mahmić, Mujo Mujanović, Husein Skejić, Avdo Hodžić, Mahmut Mulić, Osman Mačković, Smajo Delibegović, Ahmet Mujanović, Mujo Avdić, Hasan Hodžić, Ibrahim Delić, Meho Hodžić, Huso Osmić, Mustafa Ruvić, Omer Ruvić, Ahmet Ruvić, Hašim Mustabašić, Mustafa Sofić, Ibrahim Šehić, Agan Omerović sin, Ahić iz Bradića, Hasan Skejić, Šačir Zahirović, Suljo Skejić, Osman Hasić, Omer Topčić, Haso Mačković, Mujo Hasić, Šaban Zahirović, Alija Begović, Mustafa Mačković, Mujo Muminović, Mahmut Muminović, 54.) Salko Muminović.

SL 09. 09. 1910. Džehva udova Obralić

P. 142/1 1910.  2789 1—1

U parnici Džehve udove Obralić, u svoje ime i kao tutorica mldb. Hanke, Šahe, Emina, Obralic Dzehva i djeca SL 9 9 1910Asifa, Mujage i Džemala Obralića iz Maglaja protiv Ra­faelu Z. Finci iz Sarajeva, sada nepoznatog bo­ravišta, zbog 120 K spp., imenovan je tuženome skrbnikom za čin Agan Omerović, muhtar iz Ma­glaja, koji će ga zastupati dok god ne prijavi ovome sudu svoje boravište ili imenuje drugog za­stupnika.

Kotarski sud. Maglaj, 9. augusta 1910.