Arhive oznaka: Agan Gračić

Spisak donatora iz Maglaja koji su dali dobrovoljni prilog “za poplavom postradale Podrinjce” – Kalendar Bošnjak 1897.


od kotarskog ureda u Maglaju, i to:

Salih beg Uzeirbegović  100 for.

Musta beg Uzeirbegović  50 for.

N. N.  10 for. 70 novč.

Mehmed Mulabdić  5 for.

po 4 for.:

Mahmu ef. Čehajić, Sabit aga Osmanagić,

Mehmed Omersoftić  2 for. 50 nč.

po 2 for.:

Mahmudbeg Širbegović, Mujaga Obralić, Hašim ef. Nevesinjac, Hadži Ali beg Hrustić i Ludwig Rosenberg,

Jakob Stern 1 for. 50 nč. Bosnjak 1897 prilozi za poplavljene podrinjce

po 1 for.:

Mula-Ibrahim Mulabdić, Hadži Alija Hadžialić, Avram Danon, Risto Ilkić, Aleksa Arsenović, Hadži Arif Terzimehić, Andrija Reiner, Mehaga Mulabdić, Agan Mulalić, Gabor Eberhardt, Ašir Topčagić, Mehmed Mačak, Suljo Džambegović, Mulameho Idrizović, Ibro Mešić, M. Sečić, Ali ef. Čirkinagić, Koss, Knorr, Barušić i Muller,

Hermann Weiss  3 for.,

po 50 novč.:

Šandor Lobenwein, Marica Šojat, Dimitrija Božić, Žarko Bilbija, Spasoja Gojković, Mujo Muharemović, Pimo Ilkić, Jovo Brkić-Kalajdžija, Mićo Kalajsosiv, Milan Ilić, Fata Muratbašić, Jovica Cvijanović, Smajil Sečić, Nurija Mulabdić, Mahmud Bajrić, Ibro Čičeklić, Ibrahim Rešidović, Bešo Muratović, D. Vučkovački, Taboure, Melchior, Hanke, Marak, Mustafa Sečić, Mahmut Gjulić i Mustafa Biberović,

Sali beg Kadrbašić  35 nč,

Stanišić 30 novč.,

po 20 novč.:

Šerif Mulalić, Suljo Ku­kuruz, Ibrahim Gračić i Ragib Hadžialić,

po 10 novč.:

Bego Muharemović, Šah beg Smajlbegović, Agan Gračić i Husein Bilić.

Odluka od 01. 03. 1907.

ugovor 3a editugovor 3b edit

Broj 695. gr

ODLUKA Dn br. 160

Na osnovu diobnog ugovora ddo Maglaj 21. II 1907 i diobnog nacrta br. 150/1906 određuje se ubilježba diobe k.č. br. 2134 u AI. gr.ul. br. 957 k.o. Maglaj na k.č. br.  2134/1 od 1 dunum i 2134/2 od 470 m2 te k.č. br. 2140/7 u AI. gr.ul. br. 1876 iste općine na k.č. br. 2140/1 od 1 dunum 275 m2 i 2140/10 od 1 dunum 275 m2 – zatim dozvoljuje se

A) otpis k.č. br. 2132 i 2134 iz AI.gr.ul. br. 957 k.o. Maglaj i upis iste čestice u AI novog gr.ul. br. 218 te uknjižba prava vlasništva u istom te u gr.ul. br. 1876 iste općine na ½  Hanifa Rešidović Gračić  iz nekretnina u AI ukorist:   Hava rođ. Gračić Saliha Hercega   iz Maglaja

B) otpis k.č. br. 2134/2 iz AI. gr.ul. br. 957 k.o. Maglaj i upis iste čestice u AI. novog gr.ul. br. 2182 te otpis k.č. br. 2073 ; 183 i  2140/10 iz AI. gr.ul. br. 1870 k.o. Maglaj i upis iste čestice u AI novog gr.ul. br. 2183 te uknjižba prava vlasništva na nekretnine u AI. u korist:   Hanife rođ. Gračić – udata za Sulejmana Rešidovića.

C) otpis kč br. 2133/3 i 2133/4 iz AI gr.ul. br. 763 k.o. Maglaj i upis iste čestice u AI gr.ul. br. 957

D) uknjižuje se pravo vlasništva u gr.ul. br. 107 k.o. Maglaj na 187/2 pripadajući  Sulejmanu Mahmutu i Salihu Bašiću   i  Huseinu Gračiću  iz nekretnina u AI. te u gr.ul. br 953 k.o. Maglaj 1937 pripadajući   Huseinu Gračiću  iz nekretnina u AI ukorist:  Huseina Begića umrlog Paše iz Vranduka kotar Zenica

E) uknjižba prava vlasništva u gr.ul. br. 597 k.o. Maglaj na 19/24 pripadajući  Havi Gračić-Herceg,   Hanifa Gračić ud. Rešidović,   SulejmanMahmutu i Salihu  Bašiću   iz nekretnina u AI ukorist:    Husein Gračić umrlog Mustafe   iz Maglaja.

F) uknjižba prava vlasništva u gr.ul. br. 763 k.o. Maglaj na ¼ pripadajuću Huseinu Gračiću,  Havi Herceg-GračićHanifi Rešidović-Gračić te Sulejman, Ahmet i Salih Bašić nekretnina u AI ukorist: Ravke rođ. Gračić udata za Ibru Ibranovića iz Maglaja i mala Zulha Gračić umrlog Agana na jednake dijelove

G) uknjižba prava vlasništva u gr.ul. br. 840 k.o. Maglaj na 2/3 pripadajući Hanifi Gračić–Rešidović i Havi Gračić–Herceg iz nekretnina u AI ukorist:   Sulejmana Mahmuta i Saliha Bašića um. Mehmeda iz Maglaja na jednake dijelove.

Izvorni ugovor ostaje u zbirci isprava očem se  Sulejman, Mahmut i Salih Bašić umrlog MustafeHava Herceg rođ. Gračić,   Hanifa Rešidović rođ. Gračić svi iz Maglaja, Hasan Begić umrlog Paše iz Vranduka kotar Zenica te Suljo Mehmed i Ibro Gjonlić umrlog Ahmeta iz Maglaja napismeno obavješćuju

Maglaj, dne 1. III 1907.

ugovor 3c edit ugovor 3d edit

Odluka kotarskog ureda u Maglaju 08. Juli 1893. o diobi zajedničke imovine Mehmeda, Huseina i Agana Gračića umrlog Mustafe

Odluka kotarskog ureda u Maglaju 06. Jun 1893.

Broj 2632

O D L U K A

Na temelju usljed molbe Mehmeda i Agana Gračića od 31. maja 1893. broj 2632/pol. preduzelog očevida dne 6. juna 1893. i isti dan sastavljenog diobnog zapisnika određuje kotarski ured u Maglaju da se

dioba do sada zajedničkih nekretnina Mehmeda, Husejna i Agana Gračića umrlog Mustafe iz Maglaja upisani u gr. ul. br. 388 i 563 kat. općina Maglaj tako provede, kako je na licu mjesta izašlo povjerenstvo ustanovilo, i kako je u na licu mjesta dne 6. juna 1893. sastavljenim zapisnikom navedeno, i to da:

I     Husejnu Gračiću um. Mustafe pripadne kuća k.b. 563* u Maglaju kč br. 21(… nečitko) sa dvorištem u površini od … nečitko upisana u AI gr ul br … nečitko.

II     Aganu Gračiću um. Mustafe pripadne bašča nad kulom kč br. 2133/3 u površini od 150 m2 upisana u AI gr. ul. br. 563 i osim toga hodaja odn. polovica kuće br. 388 u Maglaju koja na zemlji Hasana Smajlagića se nalazi i po gr.ul. br. 388 kao Mehmedu, Huseinu i Aganu Gračiću kao sa polovinom u vlasništvo spadajuća, ubilježena jest.

III    Mehmeda Gračića um. Mustafe pripadne bašča zvana kod kuće kč. br. 2204/1 u površini od 490 m2 upisana u AI gr.ul. br. 563.

Trošak za izaslanje povjerenstva u iznosu od 8 f 4 novč, biljeg na zapisima od 40 novč. kaošto i nagrada za dangubu vještaku Muktaru Mahale Ulišnjak u iznosu od 1 fr ukupno 9 fl 44 novč. imade nositi Mehmed i Husejn i Agan Gračić zajedno.

ODLUKA 08 VII 1893 bODLUKA 08 VII 1893 c