Arhive oznaka: Adem Čamdžić

Musavat 1910. Dopis iz Maglaja o nasilju policajaca nad Ademom Čamdžićem iz Tujnice

Naši dopisi.
Maglaj, u augustu 1910.
U tek nastaloj “ustavnoj” eri našoj, “eri vajne slobode” gdje se toliki milijuni u ime nekakva reda zaračunavaju i gdje nebi više smjelo biti ni traga kakvu terorizmu ni okrutnosti ni s čije strane, a najmanje sa strane naših vlasti, bio sam u srijedu 10 o. mj. očevidcom takog nereda i tako odurna slu­čaja, na koji bi se zgrstilo i svakom divljaku iz Središnje Afrike, a sve zbog besprimjerne okrutnosti i divljaštva onih, što se zovu redarstvo i što bi morali red da čine.
Oko 3 1/2 sata poslije podne izišao je iz lokala Aleksije Arsenovića Adem Čamdžić iz sela Tujnice, inače vrlo miran i čestit čovjek i upravio upravo kući. Ni sjedeći u Aleksije, ni idući preko čaršije nije se nikog — što ima riječ — ni cmokom dotakao. Ali ipak ne kročivši slobodno ni 20 koraka i ma da nikom ništa učinio nije, dok gladneš, obori se na njeg najprije stražar Hadžavdić, a onda i Mahumtagić i počeše ga ni kriva ni dužna tako tući, da bi se i čovjeku kamena srca sažalilo na siromaha, zgra­žajući se nad tim njihovim škandaloznim postupkom. Osobito se u tom divljaštvu odlikovao stražar Ha­džavdić, koji ga najprije udari 15 puta stisnu­tom pesnicom u desno slijepo oko, pri čem mu sekundiraše Alaga Džanbegović, dok ga ne pometoše i dok se čovjek ne sruši u blato. A oborivši ga u blato, udari ga taj isti stražar i nekoliko puta u lijevo slijepo oko, gdje mu i ranu otvori a po drugim dijelovima tijela i nogom, te kad se siromah usljed tih ni zaslužnih ni dozvoljenih užasnih šamara i uda­raca sasvim izgubi i ne znade više za se, stavši mu Hadžavdić nogom na glavu i svezavši ga, odvedoše ga u kotarski zatvor.
Ovaj odurni i gadni skandal ovdašnje policije gledalo je stotine duša i svak se bez razlike zgražao nad tom okrutnošću i divljaštvom tog žalosnog re­darstva, koje je pozvano da red čini, a ne ovake skandalozne sablazni, a ipak je cijelo mjesto ovda­šnja politička vlast terorizovala i zastrašila da niko od gragjanstva nije smio ni pomisliti da ode možda u kotarski ured i da taj barbarizam protestira, jer bi za taku smjelost svaki odmah bio ja globljen, ja zatvorom kažnjen.
Ovo je užasno i ovako sam šta vidio samo još u švapskih kasapa, kad hajvan hoće da kolju, gdje ga najprije sikirom u čelo tuku, pa kad se na taj na­čin sruši, onda istom nož upotrebljavaju, a kad sam poslije saznao, da tog žalosnog stražara Hadžavdića siromah Čamdžić nije negdje htio da časti i da je Hadžavdić to od njeg s toga počinio, tako sam se izgubio, te nijesam ni sanjao, da nijesam gdje god u Centralnoj Australiji.
Samo ovaj slučaj i samo ovo, što se na 10. o. mj. ovdje usred bijela dana odigralo, a nek noć stoji i onda da sad i ne spominjem onih užasnih moralnih sablazni, što ih ta čemerna policija, a oso­bito taj stražar Hadžavdić po samoj zgradi policije s kojekakvim droljama, koje na štaciji zaustavlja i sebi svrće, čini, za što ima čitava vreća dokaza i o čem ću se drugi put napose i opširno pozabaviti, dovoljno ilustrira onu kolosalnu moralnu truhlež na­ših političkih vlasti i njihovu “kulturnu misiju” u nas, te kad im tendencija ove i ovako bezobrazne šikanacije ne bi prilično bila prozirna i kad ovo ne bi smjeralo na poticaj na seobu i iz ovog našeg kraja, te napokon, kad ne bi bilo naivno govoriti o pravdi, ovaj stražar Hadžavdić nakon ovakog ispada morao bi s mjesta biti skinut i otpušten od službe, jer ih ima i potrebnijih i poštenijih od njeg, koji bi mogli na njegovo mjesto da stupe, ali pošto naša vlast ovake neljude u policiju uzima, svijet će trpiti dok mogne, a kad prekipi, ne će više niko biti odgovoran za njihov zulum i za njihove škandale.
Upozorujemo na ovo g. g, poslanike Dr. Karamehmedovića i Prcića i zemaljsku vladu, ako visoka nagje za shodno, da ovu svoju vrijednu policiju nagradi jer da joj je baš ravna i upravo onaka, kako visokoista želi, a svjedoci su slučaja od srijede Hašim Cvrčković i Mehmed Suljaković iz Tujnice, Alaga i Arif Bradarić te Ahmed Husukić iz Jablanice, koji će ovo u svako doba potvrditi i posvjedočiti.
N.
Musavat 1910 napad policajaca na a. camdzica

U tekstu se spominje Arif Bradarić iz Jablanice. To je vjerovatno isti što je registrovan u evidenciji gubitaka Austrougarske vojske u Prvom svjetskom ratu.

U listi broj 708 (Verlustliste Nr. 708 / 1919) ubilježen je Arif Bradarić, rezervni pješak 3. bosanskohercegovačke pješadijske regimente, rođen 1884. iz Jablanice, Maglaj, Bosna. Kao status navodi se da je umro, datum smrti 12. 11. 1917.

https://digi.landesbibliothek.at/viewer/resolver?urn=urn:nbn:at:AT-OOeLB-2453807

bradaric arif vll708