Arhive oznaka: Abdullatif bin Mustafa Maglajlija

Abdullatif bin Mustafa Maglajlija, kadija u Gračanici

U radu “Hadži Halil-Efendija Trepanić i njegovi vakufi u Gračanici” autora Edina Šakovića, koji je objavljen u “Gračaničkom glasniku” br. 9, iz maja 2000. godine, spominje se Abdullatif bin Mustafa Maglaji. Navodi se da je bio gračanički kadija i da je umro 1764. godine, te da je sahranjen u haremu Ahmed-pašine džamije u Gračanici.

Abdullatif bin Mustafa Maglaji

Kliknite da pristupite Pages-from-gg9-7.pdf