Arhive oznaka: Abdulah Mahmutagić

“Gajret” 1935. – popis donatora iz Maglaja

Maglaj:

Gajret 1935 spisak donatoraUtemeljač sа Din. 1000:

Radaković Branko;

pomagači po Din. 500:

Jarebica Numan, Omerović Derviš, Hrnjić Adem, Talić Mustafa ef, Muslimanski Klub, Omersoftić Alija i Karahusić Began;

prinosnici po Din. 300:

Omersoftić Bekir i Omersoftić Zekija h.;

prinosnici po Din. 250:

Krajinić Muharem ef., Kadrija h., Arif i Hatidža, Šečić Nurija i Asifa h, Lukačevič Islam i Раšа h, Čejvan Ibrahim i Emina h., rahm. Меhaga, rahm. Hasiba, Muratbašić Fadil, Omersoftić Aziz, Smajić Ibrahim, rahm. Rašid, rahm. Alema i Ibrahim, Mahmutagić Abdulah ef. i rahm. Mehmed;

prinosnici po Din. 200:

Softić rahm. Zulfaga, Krzić Ibrahim, Atifa i Emina;

prinosnici po Din. 150:

Pirkić rahm. Ah­met i Fatima;

prinosnici po Din. 100:

Jarebica Ahmed, Fata, Alija i Zlata, Tursić Salih ef., Nalić Hanka i rahm. Sadik, Lokmić Mehmedalija, Vuković Mahmut, Hatidža h., Smajlagić Mehmedalija, Mujezinović Sulejman, Her­ceg Sulejman, Hrnjić Ahmet, Simić Josip, Karabegović Mehmed, Bašić Mustafa, Delić Šaćir, Musaefendić Sa­lih, Čamdžić rahm. Ibrahim ef., Saletović Ibrahim, Radojčič Vaskrsenija, Obralić Ibrahim, Mečević Hasan, Musaefendić Osman, Smajlagić Nurija, Rizvić Hf. Fehim ef., Krzić Rasim, Muratbašić Džiha h. i Lokmić Husejn.

Iz Maglaja – Članak objavljen 1929. u listu “Gajret”

Dana 6. o. mj. oženio se je naš član, ovdašnji krojač, g. Smail Ruvić gđicom Eminom Šahbaz, u lijepo priređenim svatovima, uz pratnju muzike Muslimanskog Kluba u Maglaju.
Gajret 1929 maglaj svadba Smaila RuvicaTom prilikom sakupio je društveni sekretar g. Lokmić među svatovima dinara 205.- priloga za Gajret, a darovaše slijedeća gospoda:
Po Dinara 40.- N. N.
po Din 20.- učitelj, Tahir Misirlić;
po Din. 10.- Mehmedalija Lokmić, Smail Ruvić, Aziz Omersoftić, Ahmet Muhić, Mehmed Zukić, Sulejman Mujezinović, Ibrahim Ruvić, Salko Musaefendić, Hazim Ustalić, Mehmedalija Smajić i Sulejman Smajić;
po Din 13.- Mustafa Lašić;
po Din. 7.- Nurija Smajlagić;
po Din 5.- Sulejman Jusubašić, Huseinaga Obralić i Abdullah Mahmutagić.
Ispred Gajreta želimo mladencima svaku sreću u braku, a gg. darovateljima iskrena hvala.
I. К.