Imami i ulema

Mula Mustafa  imam Kuršumlije

(bez datuma) IV-9/dok. X

Murasela izdata Mula Mustafi, imamu Kuršumlije radi sklapanja braka uz mehr od 3.000 akči između udovice Have kćeri Osmana, stanovnice sela Jelovac, koju traži stanovnik istog sela Mehmed sin Mustafe Ismailoglu (Ismailovića).

(bez datuma) IV-9/dok. XI

Murasela izdata Mula Mustafi, imamu Kuršumlije, radi sklapanja braka između punoljetne mlade Emine kćerke lbrahima, stanovnice sela Jelovac sa stanovnikom Maglaja Mehmedom sinom Mustafe uz mehr od 12.000 (akči). Svjedoci: Fahrulemsal Mahmud-efendija, Murad Alemdar, Ali-beše.

(bez datuma) IV-13/dok. V

Murasela imamu Kuršumlije Mula Mustafi da stanovnicu sela Kazić, udovicu Saju kćerku Alije, ako nema šerijatskih prepreka, vjenča sa njenim mladoženjom Mahmudom sinom Ibrahima iz sela Rječice. Svjedoci: Berber, Hasan-beše, Zulfikar i drugi

(bez datuma) IV-17/dok. V

SIN SULEJMANA
Mula Mustafa  imam u džamiji Mustafa-paše

Mladoženja Ahmed sin lbrahima iz mahale Jablanica, zastupa ga otac lbrahim, nevjesta punoljetna mladica Hanija kći Omera Drpe iz mahale Krušik, zastupa je Mula Mustafa sin Sulejmana, imam u džamiji Mustafa-paše. Zastupništvo im posvjedočuju Mustafa Dubravica i Mustafa Rov. Dogovoreni mehr 5.000 akči. Svjedoci: Ismail, Mujaga i Osman-aga.

SIN HADŽI SALIHA?
Mula Mahmud  imam Fazli-paše

Fazli Pašina džamija

(bez datuma) IV-9/dok. XI

Murasela izdata Mula Mustafi, imamu Kuršumlije, radi sklapanja braka između punoljetne mlade Emine kćerke lbrahima, stanovnice sela Jelovac sa stanovnikom Maglaja Mehmedom sinom Mustafe uz mehr od 12.000 (akči). Svjedoci: Fahrulemsal Mahmud-efendija, Murad Alemdar, Ali-beše.

(1. XI 1825.) V-8/dok. I

Mladoženja Ciganin lbrahim sin Mahmuda iz Maglaja, zastupa ga menzildžija Mahmud. Nevjesta punoljetna djevica Hatidža kći Ibrahima Zopuroglua?, zastupa je Mehmed sin Haliloglua sa svjedočenjem Mula Ismaila i Saliha Prače. Ugovoreni mehr 5.000 i svega pet hiljada akči, 19. Rebija prvog 1241. godine.Svjedoci medžlisa: Mula Mahmud imam Fazli-paše,Mahmud sin Mehmeda, Mujaga.

(bez datuma) V-18/dok. I

Mladoženja Uzeir-beg sin Hadži lbrahim-bega, maglajski kapetanović, koga zastupa Mahmud-efendija, muderis iz Maglaja. Nevjesta punoljetna djevica Ajša, kći Derviš-bega Zaimovića Donjotuzlaka (Tuzlali Zirden Zaimzade), koju zastupa Ahmed Ćehaja sin Sulejmana buljubaše iz Maglaja. Njihova zastupništva posvjedočili su Mula Sulejman sin Hadži Mustafe i Mustafa sin pomenutog Ahmeda Ćehaje. Ugovoreni mehr u iznosu od 70.000 [akči], odnosno kako se međusobno dogovore. Dogodilo se vjenčanje … prazno. Svjedoci činu: … prazno. ?

(22. VII 1834.) V-18/dok. III

Mladoženja Omer sin Omera Drpe, prisutan lično i nevjesta punoljetna mlada Zejna kćerka Husa Mojaševića iz Kurtića, prisutna lično. Ugovoreni mehr od 6.000 i svega šest hiljada akči, 15. Rebija prvog 1250. [Svjedoci]: Mula Mahmud sin Hadži Saliha, Mula Sulejman Hadžić, subaša Mujo pripadnik sudnice, Jusuf-aga Tešnjak i drugi.

(3. I 1838.) IV-21/dok. IV

Mladoženja Mehmed sin Hasana, prisutan lično. Nevjesta punoljetna mlada Merjema kći Mustafe, prisutna lično. Posvjedočili su vjenčanje svjedoci: mujezin Mula Sulejman i Mula Ahmed sin Idrisa. Ugovoreni mehr u iznosu od 7.000 i slovima sedam hiljada akči. Na 6. Ševal 1253. godine. Svjedoci: Mehmed-aga iz Gornje mahale, Mahmud-efendija imam Fazil-paše, Mustafa sin Hasana.

SIN MULE MAHMUDA
Mula Mustafa Hadži Salihović

(5. I 1839.) Bilješka o prodaji kuće VI-2/dok. VI

Mehmed sin Murata i Sulejman sin rečenog i njihov brat Mustafa zastupajući svoje sestre prodali su ovu kuću u punoj svojini Aliji sinu Ibrahima iz rečene kasabe za 900 groša, što je upisano na ovom mjestu, 19. Ševala 1254. godine. Svjedoci: Mula Sulejman sin Hadži Mustafe, Mula Mustafa sin Mule Mahmuda i drugi.

(bez datuma) VI-13/dok. XIX 

Tužitelj Mujko iz sela Pašin Konak, optuženi Hadži Salihović iz Maglaja, po tužbi zbog potraživanja 5 groša. Zabilježeno je da je optuženi priznao i da je predao [novac].

(bez datuma) VI-13/dok. XXIII

Tužitelj Ibrahim Delić iz kasabe (sic!), optuženi Hadži Salihović Mustafa u sporu oko potraživanja. Šerijatskom putem je sakupljeno i predato muteselim-begu.

(31. X 1838.) VI-12/dok. II

Tužitelj Delić Ibrahim iz kasabe Maglaj, optuženi Hadži Salihović Mustafa iz istog. Tuži se zbog 190 groša koje je pozajmio na temesuć, što je utvrđeno priznanjem pomenutog. Zabilježeno je da je poslata [murasela] da se muteselim-begu preda [novac], 12. Šabana 1254. godine.

HADŽI ALIZADE
Mula Mehmed  imam džemata Hadži Alizade Mula Mehmeda

(20. VII 1820.) IV-8/dok. V

Murasela upućena Mula Mehmedu radi sklapanja braka između Fatme kćerke Mustafe, punoljetne mlade nastanjene u džematu Hadži Alizade Mula Mehmeda, i mladoženje Mustafe sina Mustafe na 9. Ševal 1235. godine.

Mula Mehmed Obrali

(28. X – 25. XI 1821.) IV-20/dok. V

Mladoženja Hasan sin Osmana iz Tolovića u nahiji Travnik, prisutan lično. Nevjesta punoljetna mlada Fatima kći Mustafe Velića iz Karanovca, prisutna lično. Ugovoreni mehr 5000 i slovima pet hiljada akči. Na ? Safer 1237. godine. Svjedoci: Mujaga, Bektaš, Mula Mehmed Obrali, Ahmed-aga, Ismail-aga.

Mula Mehmed Imamović

(11. I 1822.) IV-21/dok. III

Mladoženja Arap lbrahim, prisutan lično, nevjesta punoljetna mlada Fatima kći Abdullaha, prisutna lično. Utvrdi se njihovo vjenčanje svjedočenjem mujezina Mule Sulejmana i Mehmed-age. Ugovoreni mehr 7.000 i slovima sedam hiljada akči. Na dan 17. Rebija drugog 1237. Svjedoci: imam Gornje mahale Sulejman-efendija, Mula Ismail, Ismail sluga u sudnici, Isa Huskić, Mula Mehmed Imamović (Imamzade) i drugi.

Mula Mehmed Mujezin

(5. VIII 1838.) VI-4/dok. IV

Mladoženja, [pripadnik] pobjedničke vojske, Ibrahim sin Alije, zastupa ga Mula Ahmed sin Idrisa. Nevjesta punoljetna djevica Umihana kćerka Hasana Čauša, zastupaje Mustafa Čičić. Zastupništva potvrđena svjedočenjem Mula Mehmeda mujezina i Ismaila sina Mustafe. Iznos ugovorenog mehra prema vjenčanom ugovoru 9.000 [akči]. Na 14. Džumade prve 1254. godine. Svjedoci činu: Mula Derviš, Biber Mujo.

Sulejman ef. imam Gornje mahale

(11. I 1822.) IV-21/dok. III

Mladoženja Arap lbrahim, prisutan lično, nevjesta punoljetna mlada Fatima kći Abdullaha, prisutna lično. Utvrdi se njihovo vjenčanje svjedočenjem mujezina Mule Sulejmana i Mehmed-age. Ugovoreni mehr 7.000 i slovima sedam hiljada akči. Na dan 17. Rebija drugog 1237. Svjedoci: imam Gornje mahale Sulejman-efendija, Mula Ismail, Ismail sluga u sudnici, Isa Huskić, Mula Mehmed Imamović (Imamzade) i drugi.

SIN HADŽI MUSTAFE
Mula Sulejman

(bez datuma) V-18/dok. I

Mladoženja Uzeir-beg sin Hadži lbrahim-bega, maglajski kapetanović, koga zastupa Mahmud-efendija, muderis iz Maglaja. Nevjesta punoljetna djevica Ajša, kći Derviš-bega Zaimovića Donjotuzlaka (Tuzlali Zirden Zaimzade), koju zastupa Ahmed Ćehaja sin Sulejmana buljubaše iz Maglaja. Njihova zastupništva posvjedočili su Mula Sulejman sin Hadži Mustafe i Mustafa sin pomenutog Ahmeda Ćehaje. Ugovoreni mehr u iznosu od 70.000 [akči], odnosno kako se međusobno dogovore. Dogodilo se vjenčanje … prazno. Svjedoci činu: … prazno.

(22. VII 1834.) V-18/dok. III

Mladoženja Omer sin Omera Drpe, prisutan lično i nevjesta punoljetna mlada Zejna kćerka Husa Mojaševića iz Kurtića, prisutna lično. Ugovoreni mehr od 6.000 i svega šest hiljada akči, 15. Rebija prvog 1250. [Svjedoci]: Mula Mahmud sin Hadži Saliha, Mula Sulejman Hadžić, subaša Mujo pripadnik sudnice, Jusuf-aga Tešnjak i drugi.

(10. I 1939.) VI-7/dok. II

Mladoženja Mustafa sin Mehmedov iz kasabe Maglaj, zastupa ga Mula Sulejman sin Hadži Mustafe. Nevjesta punoljetna udovica Hatidža, kćerka Alije iz kasabe Tešanj, zastupa je Mehmed sin pomenutog Mehmeda. Zastupništva potvrđena svjedočenjem Mahmuda sina Mustafe i Mustafe sina Hasana. Ugovoreni mehr u iznosu od 7.000 [akči]. Svjedoci činu: Abdullatif sin Osmanov i Mustafa sin Omerov, sluga u sudnici. 24. Ševala 1254.

(bez datuma) VI-7/dok. III

Mladoženja Sulejman sin Mehmedov iz Križevića, zastupa ga otac Mehmed. Nevjesta punoljetna djevica Gulsum kćerka Omerova iz pomenutog [mjesta], zastupa je Husejin sin Hasanov iz istog [mjesta]. Zastupništva potvrđena svjedočenjem Ise i Mustafe iz pomenutog [mjesta]. Iznos ugovorenog mehra 7.000 [akči]. Sa uvaženim prijateljima: Hadži Mustafazade Mula Sulejmanom i Abdullah Altizom sinom Osman-efendije.

(12. IV 1939.) VI-4/dok. VI

Mladoženja lbrahim sin Mumina iz kadiluka Tešanj, zastupa ga Mehmed sin Alije iz Moševca. Nevjesta punoljetna djevica Ajnija kćerka Begova iz sela Kosovo, zastupa je Mustafa sin Hasanov iz pomenutog [sela]. Zastupništva potvrđena svjedočenjem Husejina i Mustafe iz pomenutog [sela]. Ugovoreni mehr 7.000 [akči]. Na 27. Muharem 1255. godine. [Svjedoci:] Mula Sulejman Hadži Mustafazade iz Maglaja, Mustafa sin Omera, sluga u maglajskoj sudnici i ostali.

(1. IX 1838.) Bilješka o otplati duga V-10/dok. I

Božo Savić iz sela Livade pozajmio je od Širbegovog sina Mehmed-age 136 groša, što je šerijatski utvrđeno. Pošto štićenik nema para, ušao je sa svojom dobrom voljom u službu ovom agi s tim da mu se svaki mjesec obračunava po 15 groša. Zapisano je da su obojica zadovoljna, 11. Džumade druge 1254. Zapisano je da su na šerijatskom sudu prisutni Hadži Mustafazade Mula Sulejman i Mula Ahmed Berber. (5. I 1839.) Bilješka o prodaji kuće VI-2/dok. VI Mehmed sin Murata i Sulejman sin rečenog i njihov brat Mustafa zastupajući svoje sestre prodali su ovu kuću u punoj svojini Aliji sinu Ibrahima iz rečene kasabe za 900 groša, što je upisano na ovom mjestu, 19. Ševala 1254. godine. Svjedoci: Mula Sulejman sin Hadži Mustafe, Mula Mustafa sin Mule Mahmuda i drugi.

(bez datuma) Potraživanje imovine VI-18/dok. VI

Tužitelj Mehmed Bašić iz Perovića, optuženi Abdullah Karalić iz mahale Karalić. Rečeni Mehmed je pokrenuo parnicu: “Ja potražujem od ovog Abdullaha, prema defteru dugovanja, 6 krava, 1 kazan sa poklopcem, 2 kutlače, 2 sahana, 2 ćase, 2 tepsije, bakarni … komad 1, 1 haraniju, 1 dugačku pušku, kukuruznih osmaka 2 komada.” Optuženi je sve porekao. Muharem Bašić iz Huma i Mula Sulejman sin Hadži Mustafe, svjedoci tužitelja, izjavili su: “Mi znamo i svjedočimo da su sve stvari navedene prema defteru, donijete u kuću pomenutog Abdullaha.”

Mula Sulejman mujezin

(11. I 1822.) IV-21/dok. III

Mladoženja Arap lbrahim, prisutan lično, nevjesta punoljetna mlada Fatima kći Abdullaha, prisutna lično. Utvrdi se njihovo vjenčanje svjedočenjem mujezina Mule Sulejmana i Mehmed-age. Ugovoreni mehr 7.000 i slovima sedam hiljada akči. Na dan 17. Rebija drugog 1237. Svjedoci: imam Gornje mahale Sulejman-efendija, Mula Ismail, Ismail sluga u sudnici, Isa Huskić, Mula Mehmed Imamović (Imamzade) i drugi.

(3. I 1838.) IV-21/dok. IV

Mladoženja Mehmed sin Hasana, prisutan lično. Nevjesta punoljetna mlada Merjema kći Mustafe, prisutna lično. Posvjedočili su vjenčanje svjedoci: mujezin Mula Sulejman i Mula Ahmed sin Idrisa. Ugovoreni mehr u iznosu od 7.000 i slovima sedam hiljada akči. Na 6. Ševal 1253. godine. Svjedoci: Mehmed-aga iz Gornje mahale, Mahmud-efendija imam Fazil-paše, Mustafa sin Hasana.

(4. I 1838.) V-8/dok. III

Mladoženja Ibrahim Belija iz kasabe Maglaj prisutan lično i nevjesta Merjema kći Husejina Zurmova iz sela Potokaj prisutna lično. Registrovano vjenčanje sa svjedočenjem starog Bihće i menzilžije Muje. Iznos ugovorenog mehra je 7.000 i slovima sedam hiljada akči, 7. Ševala 1253. Svjedoci činu: Mehmed sluga maglajskog muteselima, mujezin Mula Sulejman.

Mula Sulejman

(16. X 1838.) VI-13/dok. VII

Tužitelj zimija Nedo Jovanović iz sela Lozna, optuženi Stanko Cigan? i Simona kršćanka. Poslata je murasela o pitanju novčanog duga, 27. Redžepa 1254. Jednu muraselu poslao je Mula Sulejman iz kasabe Maglaj. Murasela je poslata.

(bez datuma) VI-13/dok. XVII

Tužitelj Mula Sulejman, optuženi Osman i Ahmed iz Kurtilića, radi se o zemljišnom sporu. Zapisano je da su oslobođeni uz zakletvu.

SIN IDRISA
Mula Sulejman

(bez datuma) Primanje islama V-8/dok. VII

Zejneb kći božijeg roba (Abdullaha) prišla je šerijatskom medžlisu i svojom dragom voljom primila islamsku vjeru; odstupivši od svoje pogrešne vjere izgovorila je Šehadu, što je zavedeno u sidžil, kao i da je nazvana imenom Zejneb. Prisutni svjedoci: Mustafa-efendija Nenadzade (Nenadović), Mula Sulejman sin Mule Idrisa, kapetanov ćehaja Hasan, Hadži Abdul Mumin, Sulejman Jašaroglu i drugi.

Ovaj Sulejman je vjerovatno ista osoba koja se spominje u knjizi A. Ljuce, Maglaj na tragovima prošlosti, na str. 189. : Godine 1816. Sulejman ibn Idris prepisao u medresi u Maglaju SIRAC EL-MUSALLI – Kratko djelo o namazu …. Godine 1822. isti prepisivač, Sulejman ibn Idris prepisao je u medresi u Maglaju TA'LIM AL-MUTA'ALLIM – O odgoju i obrazovanju učenika …..

SIN IDRISA
Mula Ahmed

(3. I 1838.) IV-21/dok. IV

Mladoženja Mehmed sin Hasana, prisutan lično. Nevjesta punoljetna mlada Merjema kći Mustafe, prisutna lično. Posvjedočili su vjenčanje svjedoci: mujezin Mula Sulejman i Mula Ahmed sin Idrisa. Ugovoreni mehr u iznosu od 7.000 i slovima sedam hiljada akči. Na 6. Ševal 1253. godine. Svjedoci: Mehmed-aga iz Gornje mahale, Mahmud-efendija imam Fazil-paše, Mustafa sin Hasana.

(5. VIII 1838.) VI-4/dok. IV

Mladoženja, [pripadnik] pobjedničke vojske, Ibrahim sin Alije, zastupa ga Mula Ahmed sin Idrisa. Nevjesta punoljetna djevica Umihana kćerka Hasana Čauša, zastupaje Mustafa Čičić. Zastupništva potvrđena svjedočenjem Mula Mehmeda mujezina i Ismaila sina Mustafe. Iznos ugovorenog mehra prema vjenčanom ugovoru 9.000 [akči]. Na 14. Džumade prve 1254. godine. Svjedoci činu: Mula Derviš, Biber Mujo.

Da li su ova dvojica sinovi istog Idrisa, odnosno braća? Da li je po tom Idrisu nastalo prezime Idrizović, koje je nosio Mehmed ef. član Kotarske vakufske komisije iz 1911. i 1912. godine?

Mula Ahmed Berber?

(1. IX 1838.) Bilješka o otplati duga V-10/dok. I

Božo Savić iz sela Livade pozajmio je od Širbegovog sina Mehmed-age 136 groša, što je šerijatski utvrđeno. Pošto štićenik nema para, ušao je sa svojom dobrom voljom u službu ovom agi s tim da mu se svaki mjesec obračunava po 15 groša. Zapisano je da su obojica zadovoljna, 11. Džumade druge 1254. Zapisano je da su na šerijatskom sudu prisutni Hadži Mustafazade Mula Sulejman i Mula Ahmed Berber.

Mula Alija imam Perovića

(bez datuma) IV-16/dok. III

Murasela upućena Mula Aliji, imamu Perovića radi sklapanja braka uz imenovanje mehra, između stanovnice sela Mečević, udovice Fatme kćeri Ibrahima, i stanovnika istog sela Mustafe sina Halima (Husejina). Svjedoci: imam, Mustafa-beše, Hasan

Mula Abdi imam Potočana

(bez datuma) IV-16/dok. V

Murasela upućena Mula Abdiju imamu sela Potočana radi sklapanja braka izmedu stanovnice tog sela Ajše kćerke Mustafe, punoljetne djevice, i Halila sina Mehmeda, stanovnika sela Suho Polje, uz saglasnost obiju strana i imenovanje mehra.

SIN AHMED-EFENDIJE ?
Mula Salih

(1816./1817.)I-8/dok. IV

Bilješka o sklapanju braka mladoženje Hasana sina Mustafe, prisutnog lično i nevjeste punoljetne djevojke Fatime kćerke Muše, prisutne lično. Mehr iznosi 3.000 akči. Svjedoci: Lutfo-efendija, Hadži Mustafa, Mula Salih sin Ahmed-efendije i … nečitko.

(6. IV 1839.) Uviđaj u slučaju krađe VI-20/dok. V

… Zastupništvo su potvrdili Mula Salih i ranar Mustafa, što je ovdje zabilježeno, 21. Muharema 1255. godine.

Mula Ismail

(11. I 1822.) IV-21/dok. III

Mladoženja Arap lbrahim, prisutan lično, nevjesta punoljetna mlada Fatima kći Abdullaha, prisutna lično. Utvrdi se njihovo vjenčanje svjedočenjem mujezina Mule Sulejmana i Mehmed-age. Ugovoreni mehr 7.000 i slovima sedam hiljada akči. Na dan 17. Rebija drugog 1237. Svjedoci: imam Gornje mahale Sulejman-efendija, Mula Ismail, Ismail sluga u sudnici, Isa Huskić, Mula Mehmed Imamović (Imamzade) i drugi.

(1. XI 1825.) V-8/dok. I

Mladoženja Ciganin lbrahim sin Mahmuda iz Maglaja, zastupa ga menzildžija Mahmud. Nevjesta punoljetna djevica Hatidža kći Ibrahima Zopuroglua?, zastupa je Mehmed sin Haliloglua sa svjedočenjem Mula Ismaila i Saliha Prače. Ugovoreni mehr 5.000 i svega pet hiljada akči, 19. Rebija prvog 1241. godine.Svjedoci medžlisa: Mula Mahmud imam Fazli-paše,Mahmud sin Mehmeda, Mujaga.

(Mula Salih) Mula Alić

(5. VIII 1838.) VI-4/dok. III

Mladoženja Osman sin Zahira, zastupa ga Mujko. Nevjesta Murka kćerka Husejina, punoljetna djevica, zastupa je Tahir sin Saliha. Zastupništva posvjedočili Ahmed sin Hasanov i Fazlija. Ugovoren vjenčani sporazum, 14. Džumade prve 1254. Iznos 6.000 [akči]. Svjedoci: Mula Salih, Mula Alić, Mula Osman, sluga sudnice Ismail.

(bez datuma) VI-20/dok. III

Tužitelj Mula Salih Mula Alić, optuženi Mustafa, Hasan i drugi Mustafa iz sela Perović u sporu oko novčanog potraživanja. Prilikom saslušanja na sudu, pomenuti su poricali, ali je utvrđeno da je pravo tužitelja očito, što je ubilježeno.

Mula Osman

(5. VIII 1838.) VI-4/dok. III

Mladoženja Osman sin Zahira, zastupa ga Mujko. Nevjesta Murka kćerka Husejina, punoljetna djevica, zastupa je Tahir sin Saliha. Zastupništva posvjedočili Ahmed sin Hasanov i Fazlija. Ugovoren vjenčani sporazum, 14. Džumade prve 1254. Iznos 6.000 [akči]. Svjedoci: Mula Salih, Mula Alić, Mula Osman, sluga sudnice Ismail.

Mula Derviš

(5. VIII 1838.) VI-4/dok. IV

Mladoženja, [pripadnik] pobjedničke vojske, Ibrahim sin Alije, zastupa ga Mula Ahmed sin Idrisa. Nevjesta punoljetna djevica Umihana kćerka Hasana Čauša, zastupaje Mustafa Čičić. Zastupništva potvrđena svjedočenjem Mula Mehmeda mujezina i Ismaila sina Mustafe. Iznos ugovorenog mehra prema vjenčanom ugovoru 9.000 [akči]. Na 14. Džumade prve 1254. godine. Svjedoci činu: Mula Derviš, Biber Mujo.

Mula Sadik imam

(bez datuma) Skupljanje poreza sa mirijske zemlje VI-18/dok. VIII Tužitelj Ahmed Širbeg, optuženi Šinik Mehmed. Parnica se vodi o pitanju mirijske zemlje. Prije izvjesnog vremena lice po imenu trgovac Ahmed? (Širbeg?) je zatražio za 400 groša pravo da sakuplja ušure koje smo mi kupili i posjedovali, a svjedoci su bili imam Mula Sadik i Salih Imširić. Na dio ovog Ahmeda od 200 osmaka otpada 10 osmaka kao njegova šestina a od 60 osmaka pšenice za dvije godine otpada na njegov dio 5 osmaka. Tako je zapisano.

Komentariši

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

Povezivanje na %s