SL 09. 09. i 11. 11. 1903. Ragib Čamdžić

Br. 5183/gr. 1903. 17. 7/1903.  1947 1—1

Kotarski ured kao sud u Maglaju daje na znanje, da je na molbu ovrhovoditelja Mehmeda Mulabdića iz Maglaja, zbog dužnih 172 K 82 h spp., dozvolio javnu dražbu nepokretnina ovršenika Ragiba Čamdžića iz Čustogbrda, u grunt. ul. br. 59, kat. općine Camdzic Ragib SL 9 9 1903Čustobrdo, u A I. upisanih.

Za dražbu tih nepokretnina, koja će se obdržavati kod ovog suda u uredovnoj sobi, odregjuje se prvi rok u subotu dana 10. oktobra 1903. u 11 sahati prije podne.

Na ovom roku prodaće se nepokretnine za naj­više ponugjenu svotu, ali ne ispod oglasne cijene od­regjene na 200 K.

Dražbeni uslovi i isprave…

Kotarski ured kao sud. Maglaj, 25. augusta 1903.

 

Br. 6890/gr. 1903. IV. 10/1902. 2446 1—1

Kotarski ured kao sud u Maglaju daje na znanje, da je na molbu ovrhovoditelja Mehmeda Mulabdića iz Maglaja, zbog dužnih 172 K 82 h spp., dozvolio javnu dražbu nepokretnina ovršenika Ragiba Čamdžića iz Čustogbrda, u grunt. ulošku br. 59, kat. opć. Čustobrdo, u A I. upisanih.Camdzic Ragib SL 11 11 1903

Za dražbu tih nepokretnina, koja će se obdržavati kod ovog suda, odregjuje se drugi rok u subotu dana 12. decembra 1903. u 11 sahati prije podne.

Na ovom roku prodaće se nepokretnine za naj­ više ponugjenu svotu, makar i ispod oglasne cijene odregjene na 200 K.

Dražbeni uslovi i isprave…

Kotarski ured kao sud. Maglaj, 18. oktobra 1903.

Sponsored Post Learn from the experts: Create a successful blog with our brand new courseThe WordPress.com Blog

WordPress.com is excited to announce our newest offering: a course just for beginning bloggers where you’ll learn everything you need to know about blogging from the most trusted experts in the industry. We have helped millions of blogs get up and running, we know what works, and we want you to to know everything we know. This course provides all the fundamental skills and inspiration you need to get your blog started, an interactive community forum, and content updated annually.

SL 04. 04. 1896. Abidović Sulejman

Br. 1678/gr. 1896. IV. 6/1896.  587 1— 1

Kotarski ured kao sud u Maglaju daje na znanje, da je na molbu ovrhovoditelja Pere Serefijanovića zvanog Lukića iz D Tuzle, zbog dužnih 41 for. 44 novč. spp., dozvolio Abidovic Sulejman Abidov SL 4 4 1896javnu dražbu nepokretnina ovršenika Sulejmana Abidovića umrl. Abida iz Maglaja,

u grunt. ulošku br. 459, kat. općine Maglaj, u A I. upisanih i to:

kat. čest. br. 26/112 i 26/113

Za dražbu tih nepokretnina koja će se obdržavati kod ovog suda u uredovnoj sobi br 1, odregjuje se prvi rok u srijedu dana 10. juna 1896. u 11 sati prije podne.

Na ovom roku prodaće se nepokretnine za najviše ponugjenu svotu, ali ne ispod oglasne cijene odregjene na 100 for.

Dražbeni uslovi i isprave…

Kotarski ured kao sud. Maglaj, 8. aprila 1896.

SL 04. 04. 1898. Babić, Ibraković

Br. 1108/gr. 1898. VI. 11/1897. 450 1—1

Kotarski ured kao sud u Tešnju daje na znanje, da je na molbu ovrhovoditelja Arifa Babic Arif SL 4 4 1898.Babića iz Maglaja zbog dužnih 40 for. spp., dozvolio javnu dražbu 1/4 dijela, nepokretnina upisanih na ovršenika Hasana Ibrakovića, iz Ravne,

u gruntovnom ulošku br. 89, kat. opć. Ravna, u A I. pripadajućih i to:

kat. čest. br. 127, 128, 130, 162, 268, 282 i 283.

Za dražbu tih nepokretnina koja će se obdržavati kod ovog suda u uredovnoj sobi br. 3, odregjuje se drugi rok u petak dana 13. maja 1898. u 11 sahati prije podne.

Na ovom roku prodavače se te nepokretnine za najviše ponugjenu svotu, makar i ispod oglasne cijene odregjene na 88 for.

Dražbeni uslovi i isprave…

Kotarski ured kao sud. Tešanj, 7. marta 1898.

Nazif Babić

Broj 1721.  747 1—1

Vrhovni sud za Bosnu i Hercegovinu obnašao je u parnici Nazifa Babića iz Maglaja, Babic Nazif Semso SL 5 5 1896tužitelja protiv Šemsi Babiću iz Smirne, tuženome radi 1050 for. poto­njem u smislu § 280. gr. p. p. imenovati punomoć­nikom za primanje spisa odvjetnika dr. B. Krasu iz Sarajeva.

Vrhovni sud za Bosnu i Hercegovinu. Sarajevo, 2. maja 1896.

(SL 05. 05. 1896)

 

Br. 4086gr. 1898.  1955 1—1

Kotarski ured kao sud u Maglaju daje na znanje, da je na molbu ovrhovoditelja Avdage Arifagića iz Maglaja, zbog dužnih 23 for. 06 novč. spp., dozvolio javnu dražbu Arifagić Avdaga, Babić Nazif SL 11 11 1898nepokretnina ovršenika Nazifa Babića iz Maglaja,

u gruntovnom ulošku br. 429, kat. općine Maglaj, u A. I. upisanih i to:

kat. čestice br. 29/3, kuća k. br. 429, sa kućištem i dvorištem, u površini od 235 kv. met.

Za dražbu tih nepokretnina koja će se obđržavati kod ovog suda odregjuje se prvi rok u četvrtak dana 22. decembra 1898. u 11 sahati prije podne.

Na ovom roku prodaće se nepokretnine za najviše ponugjenu svotu, ali ne ispod oglasne cijene odregjene na 300 for.

Dražbeni uslovi i isprave…

Kotarski ured kao sud. Maglaj, 1. oktobra 1898.

(SL 11. 11. 1898)

 

Br. 5719/gr. 1900.  IV. 4/1900. 80 1— 1

Kotarski ured kao sud u Maglaju daje na znanje, da je na molbu ovrhovoditelja Stjepe Ivaniševića, trgovca iz Gračanice, zbog dužnih 1150 K spp., dozvolio javnu dražbu nepokretnina ovršenika Nazifa Babića iz Maglaja,Babic Nazif SL 1 1 1901.

u gr. ul. br. 429 i 822, kat. općine Maglaj, u A I. upisanih

Za dražbu tih nepokretnina, koja će se obdržavati kod ovog suda u uredovnoj sobi odregjuje se prvi rok u subotu dana 26. januara 1901. u 11 sahati prije podne.

Na ovom roku prodavaće se te nepokretnine za najviše ponugjenu svotu, ali ne ispod oglasne cijene, odregjene kako slijedi:

za nepokretnine u A I. grunt. ul. br. 429, kat. općine Maglaj sa 30 K,

za nepokretnine u A I. grunt. ul. br. 822, kat. općine Maglaj sa 600 K.

Dražbeni uslovi i isprave…

Kotarski ured kao sud. Maglaj, 7. decembra 1900.

(SL 01. 01. 1901)

SL 07. 07. 1904. Ibrahim Arifagić

Br. 2320/gr. 1904. IV. 1/1904.   1447 1—1

Kotarski ured kao sud u Maglaju daje na znanje, da je na molbu ovrhovođitelja Jakoba Goldbergera iz Gjakovara, zbog ostatka dužnih 455 K 40 h spp., do­zvolio javnu dražbu nepokretnina ovršenika Stjepana Martinčevića iz Dervente, u gr. ul. br. 45, kat. opć. Maglaj, u A I. upisanih i to:Arifagic Ibrahimaga SL 7 7 1904

Na ovršenikovu kuću kuće br. 864, stojeća na kat. čest. br. 523/3, spadajuća Ibrahimagi Arifagiću i drug. iz Maglaja, upisana u A I., u grunt. ulošku br. 45, kat. općine Maglaj, bez zemljišta.

Za dražbu tih nepokretnina, koja će se obdržavati kod ovog suda, odregjuje se prvi rok u subotu dana 30. jula 1904. u 11 sahati prije podne.

Na ovom roku prodaće se nepokretnine za naj­više ponugjenu svotu, ali ne ispod oglasne cijene odre­gjene na 400 K.

Dražbeni uslovi i isprave…

Kotarski ured kao sud. Maglaj, 13. juna 1904.

SL 06. 06. 1912. Sadik Mehinagić

O. 80/2 1912.  1943 1—1   2454Mehinagic Sadik SL 6 6 12

Kotarski sud u Maglaju daje na znanje, da je na molbu Nazifa H. Omersoftića iz Maglaja, zbog 400 K spp., dozvolio javnu ovršnu dražbu nepo­kretnina ovršenika Sadika Mehinagića iz Maglaja, što su upisane:

U AI. grunt. ul. br. 2320, kat. opć. Maglaj, vrsti mirije, s oglasnom cijenom od 200 K.

Za dražbu, koja će se obdržavati kod ovog suda, odregjuje se prvi rok u petak dana 19. jula 1912. u 11 sati prije podne.

Na ovom roku prodavače se te nepokretnine za najviše ponugjenu svotu, ali ne ispod oglasne cijene.

Dražbeni uslovi i isprave…

Kotarski sud. Maglaj, 15. maja 1912.

SL 07. 07. 1911. Širbegović, Šehić

O. 146/3 1911.   2635 1—1

Kotarski sud u Maglaju daje na znanje, da je na molbu Mahmutbega Širbegovića iz Maglaja, zbog 32 K 48 h spp., dozvolio javnu ovršnu dražbu nepokretnina ovršenika Smaje Šehića iz Maglaja, što su upisane:

Šehić Smajo, Širbegović Mahmudbeg SL 7 7 1911.U A I., grunt. ul. broj 266, kat. općine Maglaj, vrsti mirije, s oglasnom cijenom od 100 K.

U A I., grunt. ul. broj 266, kat. općine Maglaj, vrsti mirije, s oglasnom cijenom od 100 K.

U AII., grunt. ul. broj 266, kat. opć. Maglaj, vrsti mirije, s oglasnom cijenom od 150 K.

U A II., grunt. ul. broj 266, kat. opć. Maglaj, vrsti mirije, s oglasnom cijenom od 400 K.

Za dražbu, koja će se obdržavati kod ovog suda, odregjuje se prvi rok u četvrtak dana 17. augusta 1911. u 11 sati prije podne.

Na ovom roku prodavače se te nepokretnine za najviše ponugjenu svotu, ali ne ispod oglasne cijene.

Dražbeni uslovi i isprave…

Kotarski sud. Maglaj, 4. jula 1911.

SL 06. 06. 1895. Nura Obralić ud. Hadžiavdić

Br. 309/gr. 1895  762 1— 1

Kotarski ured kao sud u Maglaju daje na znanje, da je na molbu ovrhovoditelja Sadika Obralića iz Ma­glaja, kao zast. vakufa Mehmeda Obralića iz Maglaja, zbog dužnih 101 for. 73 nč. spp., dozvolio javnu dražbu nepokretnina ovršenice Nure Obralić udate Hadžiavdić iz Maglaja,

u grunt. ulošku br. 281, katastr. općine Maglaj, u A I. i A II. upisanih, i to:Obralic Nura ud. Hadziavdic SL 6 6 1895

kat. čest. br. 21/31, 2132/2 2203, 1995/1, 2042, 2043, 2140/6, 2144/1, 2182, 2231/1, 2231/2 i 2232.

Za dražbu tih nepokretnina, koja će se obdr­žavati kod ovog suda u uredovnoj sobi odregjuje se prvi rok u srijedu dana 3. jula 1895. u 11 sati prije podne.

Na ovom roku prodaće se nepokretnine za najviše ponugjenu svotu, ali ne ispod oglasne cijene odregjene na 300 for.

Dražbeni uslovi i isprave…

Kotarski ured kao sud. Maglaj, 30. aprila 1895.

SL 09. 09. 1910. Džehva udova Obralić

P. 142/1 1910.  2789 1—1

U parnici Džehve udove Obralić, u svoje ime i kao tutorica mldb. Hanke, Šahe, Emina, Obralic Dzehva i djeca SL 9 9 1910Asifa, Mujage i Džemala Obralića iz Maglaja protiv Ra­faelu Z. Finci iz Sarajeva, sada nepoznatog bo­ravišta, zbog 120 K spp., imenovan je tuženome skrbnikom za čin Agan Omerović, muhtar iz Ma­glaja, koji će ga zastupati dok god ne prijavi ovome sudu svoje boravište ili imenuje drugog za­stupnika.

Kotarski sud. Maglaj, 9. augusta 1910.

SL 07. 07. 1888. Čamić, Kendić, Sofić, Mečkić, Čičeklić

Br. 1220jgr.   573 2— 1

Izrok. Od strane kotarskog ureda kao suda u Maglaju daje se ovim na znanje, da je na molbu Sadika Obralića iz Maglaja dozvolio javnu dražbu nepokretnine Hasana Čamića iz Maglaja vlastite, radi dužnih 1032 groša s. p p. u zapisniku od dne 13. aprila 1888. broj 1033/gr. pljenidbeno opi­sane i procjenjene i to:

Šljivik „Bašča“ zvana u Ma­glaju ležeća sa granicama:Čamić, Kendić, Sofić, Mečkić, Čičeklić SL 7 7 1888.

od istoka Agan Kondić i Mahmed Sofija,

od juga Ibro Mekić,

od zapada potok,

od sjevera mali potočić i preko potoka Ibro Čičeklić,

svi iz Maglaja, procjenjena na 200 for.

Dražba ove nekretnine će se obdržavati u pro­storijama ovog suda dne 22. augusta 1888. u srijedu a ne proda li se tada za ili iznad procjenjene vrijed­nosti, to će se drugi rok dražbeni obdržavati u sri­jedu dne 19. septembra 1888. na kojem će se i ispod procjenjene vrijednosti najboljem nudiocu prodati.

Dražbeni uslovi…

Kotarski ured kao sud. Maglaj, dne 13. jula 1888.