SL 06. 06. 1900. (Delibegović Mustafe Hasan)

Br. 1489/civ. 1048 1-1

Okružni sud u D. Tuzli daje ovime na sveopćeznanje, da je u izvlastbenom postupku bos.-herc. drž. željeznice, protiv Hasanu Delibegoviću u Maglaju, u svrhu proširenja željezničke stanice u Maglaju, dozvo­ljenom glasom naredbe visoke zemaljske vlade za Bosnu i Hercegovinu od 30. novembra 1899., br. 175.163/1V., odregjeno ročište radi provedenja procjene nekretnina izvlastiti se imavših i to:

jednog dijela kat. čest. br. 551, unesene u grunt. ul. br. 57, u A II., katastr. općine Maglaj, u površini od 280 kv. met., pripadajuće Hasanu Delibegoviću umrlog Mustafe u Maglaju, odregjuje se ročište na lice mjesta u Maglaju na ponedjeljak dana 25. juna 1900. poSL 06 06 1900 Hasan Delibegovic (Mustafin) prosirenje zelj stanice novom kalendaru, u 10 sahati prije podne.

Pozivaju se dakle sve one osobe, koje misle da imadu na gore navedene nekretnine pravo vlasništva ili drugi koji zahtjev, da kod ovog ročišta ili osobno pri­stupe ili se dadu po punomoćniku zastupati ili pako svoja prava doprinošenjem dotičnih dokazala do dana ročišta pismom prijave, jer se u protivnom slučaju ne će tečajem izvlastbenog postupka uzeti obzir na njihov zahtjev.

Okružni sud. D. Tuzla, 12. maja 1900.

Dražbeni izrok, Sar. List 02. 02. 1890. (Hanumić, Jakopović, Kujrić i dr.)

Br. 76/gr  ex 1890.   104 1—1

Dražbeni izrok. Potpisani kotarski ured kao sud u Maglaju u daje na znanje, da je na molbu ovrhovoditelja Sulejmana Hanumića iz Maglaja protiv ovršenika Mehmeda Jakopovića iz Maglaja radi dužnih 200 for. spp. do­zvolio ovršnu javnu dražbu slijedećih nepokretnina ovršenikovih popisanih u pljenidbenom zapisniku ovoga suda od 15. oktobra 1889, br. 3115|gr. koje se nalaze u mjestu Čehaiću i to:

1. Oranica „Šabana“, ležeća u Čehaiću, u povr­šini od 2 dunuma, sa megjašima: od istoka njiva Osme Kujrića, od zapada poljski put, od juga seoski put, od sjevera Bosna.

2. Oranica „Mandolina“, ležeća u Čehaiću, u po­vršini od 3 dunuma, sa megjašima: od istoka Osmo Kujrić, od zapada željeznica, od juga porodica Emirić, od sjevera prije Sava Čović sada Mehmed Jakopović.

Za dražbu tih nepokretnina koja će se obdržavati u Maglaju odregjuju se dva roka: prvi rok u srijedu 26. marta 1890., a drugi u srijedu 30. aprila 1890. svaki put u 9 sah. prije podne.

Kotarski ured kao sud. Maglaj, 28. januara 1890.
SL 02 02 1890 Hanumic, Jakopovic

SL 07. 07. 1902. Dražbeni izroci (Bradarić, Hanumić)

Br. 2277/gr. 1902. IV. 2/1902.    1782 1 — 1

Kotarski ured kao sud u Maglaju daje na znanje, da je na molbu ovrhovoditelja Alekse Arsenovića iz Maglaja, zbog dužnih 6000 K spp., dozvolio javnu dražbu nepokretnina ovršenika Mujića Bradarića iz Maglaja, u grunt. ul. br. 117, kat. opć. Maglaj, u A I. i A II. upisanih.

Za dražbu tih nepokretnina, koja će se obdržavati kod ovog suda, odregjuje se prvi rok u subotu dana 16. augusta 1902. u 11 sahati prije podne. Na ovom roku prodaće se nepokretnine za naj­više ponugjenu svotu, ali ne ispod oglasne cijene odregjene na 700 K.

Kotarski ured kao sud. Maglaj, 23. juna 1902.

SL 1902 Mujic Bradaric Hanumic

Br. 2466/gr. 1902.   1783 1—1

Kotarski ured kao sud u Maglaju daje na znanje, da je na molbu ovrhovoditelja Moise Haim Pinte, trgovca, zast. po dru M. Kneževiću, odvj. iz Sarajeva, zbog dužnih 280 K spp., dozvolio javnu dražbu nepo­kretnina ovršenika Sulejmana Hanumića iz Maglaja, u grunt. ulošeima br. 44, 448 i 752, katastralne općine Maglaj, u A I. i A II. upisanih i u grunt. ul. br. 752, kat. opć. Maglaj, u A I. i II.

Za dražbu tih nepokretnina, koja će se obdržavati kod ovog suda u uredovnoj sobi br. 1, odregjuje se prvi rok u subotu dana 23. augusta 1902. u 11 sahati prije podne. Na ovom roku prodaće se nepokretnine za najviše ponugjenu svotu, ali ne ispod oglasne cijene odre­gjene kako slijedi: za nekretnine u gr. ul. br. 44, u AI. na 200 K, za nekretnine u gr. ul. br. 648, u A I. na 800 K, za nekretnine u grunt. ul. br. 752, u A I. na 740 K, za nekretnine u gr. ul. br. 752, u A II. na 2400 K.

Kotarski ured kao sud. Maglaj, 23. juna 1902.

SL. 10. 10. 1905. Pašaga Topčagić (iz Zavidovića), Simo Simić

Br. 3948/gr. 1905. IV. 15/1905.SL 1905 Pasaga Topcagic iz Zavidovica

2233 1—1

Kotarski ured kao sud u Maglaju daje na znanje, da je na molbu ovrhovoditelja Pašage Topčagića iz Zavidovića, zbog dužnih 75 K 40 h i 16 K spp., dozvolio javnu dražbu nepokretnina upisanih na ovršenika Simu Simića pok. Sime iz Maglaja, u grunt. ul. br. 499, kat. općine Maglaj, u A I.

Za dražbu tih nepokretnina, koja će se obdržavati kod ovog suda, odregjuje se prvi rok u subotu dana 4. novembra 1905. u 11 sahati prije podne.

Na ovom roku prodavače se te nepokretnine za naj­ više ponugjenu svotu, ali ne ispod oglasne cijene odregjene na 250 K.

Dražbeni uslovi i isprave …

Kotarski ured kao sud. Maglaj, 6. septembra 1905.

Oglas o stavljanju Nuri bega Uzeirbegovića pod skrbništvo zbog rasipnosti – SL 03. 03. 1882.

Broj 701 pol./13 šer.  117 3— 1

Oglas

Kotarska oblast kao šerijatski sud u Maglaju daje ovim na znanje, da je Nuri beg Uzeirbegović u Maglaju zbog rasipnosti pod škrbsto stavljen, a skrbnikom da mu je imenovan Mustaj beg Uzeirbegović gradonačelnik u Maglaju.

Usljed toga nije više Nuri beg Uzeirbegović kadar bez privole skrbnika i šerijatskog suda SL 2 2 1883 Nuribeg Uzeirbegovic rasipnistvonikakovog ugovora sklopiti, obvezu na sebe uzeti, te takvi neodobreni ugo­vori i obveze neimaju nikakove valjanosti.

Dosadanji vjerovnici neka svoje tražbine što prije skrbniku prijave.

Kotarska oblast kao šerijatski sud

M a g la j, dne 15. marta 1882.

SL 07. 07. 1900. (Ašir Topčagić sin Pašage)

Br. 2592/gr. 1900. IV. 8/1898. 1227 1 — 1

SL 07 07 1900 Asir Topcagic sin PasageKotarski ured kao sud u Maglaju daje na znanje, da je na molbu ovrhovođitelja tvrtke Gustava Sochera nasljednici iz Zagreba, zbog dužnih 2095 K 58 h spp., dozvolio  javnu dražbu nepokretnina ovršenika Ašira Topčagića sina Pašage iz Maglaja, u gr. ul. br. 1568, katastr. općine Maglaj, u A I. (jedan) upisanih.

Za dražbu tih nepokretnina, koja će se obdržavati kod ovog suda u uredovnoj sobi, odregjuje se drugi rok u subotu dana 28. jula 1900. u 11 sahati prije podne.

Kotarski ured kao sud. Maglaj, 15. juna 1900.

SL 10. 10. 1907. Mahmut Mulalić sin Salibega

Br. 2035/gr. IV. 4/1907.
2080 1— 1
Kotarski sud u Maglaju daje na znanje, da je na molbu ovrhovoditelja Moše Musafije sin Juse iz Žepča, zbog dužnih 600 K i 100 K spp., dozvolio javnu dražbu nepokretnina upisanih na ovršenika Mahmuta Mulalića umrl. Salibega iz Maglaja,
u grunt. ul. br. 28, 29 i 32, katastralne općine Briesnica gor., u A I.SL 10 10 1907 Mulalic Mahmut 1
U grunt. ul. br. 19, 25, 27, 55 i 70, iste katastr. općine.
U grunt. ul. br. 48, iste kat. općine, na 23/45.
U grunt. ul. br. 63, iste katastr. općine, na 8/15.
U grunt. ul. br. 72, iste katastr. općine, na 4/6.
U grunt. ulošku br. 77, iste katastr. općine, na 4/6,
upisane u A I.
Za dražbu tih nepokretnina, koja će se obdržavati kod ovog suda u uredovnoj sobi br. 2, odregjuje se prvi rok u petak dana 25. oktobra 1907. u 11 sahati prije podne.
Na ovom roku prodavaće se te nepokretnine za najviše ponugjenu svotu, ali ne ispod oglasne cijene odregjene na 4486 K.
Dražbeni uslovi i isprave…
Kotarski sud. Maglaj, 5. septembra 1907.
SL 10 10 1907 Mulalic Mahmut 2