Arhive kategorije: Maglajski trgovci

SL 06. 06. 1903. Nenadović, Tahmiščić

Br. 2334/gr. 1903. IV. 3/1903.  1188 1—1

Kotarski ured kao sud u Maglaju daje na znanje, da je na molbu ovrhovoditelja Nurije Mulabdića iz Maglaja, zbog dužnih 253 K 40 h spp., dozvolio javnu dražbu nepokretnina ovršenice Zlatke H. Nenadovića iz Maglaja, u grunt. ul. br. 36, kat. općine Briesnica dol. u A I. upisanih.

Za dražbu tih nepokretnina, koja će se obdržavati kod ovog suda u uredovnoj sobi, odregjuje se prvi rok u subotu dana 13. juna 1903. u 11 sati prije podne.

Na ovom roku prodati će se nepokretnine za najviše ponugjenu svotu, ali ne ispod oglasne cijene odregjene na 300 K.

Dražbeni uslovi i isprave…

Kotarski ured kao sud. Maglaj, 5. maja 1903.

 

Br. 929/gr. 1903. IV. 112/1902.   1189 1—1

Kotarski ured kao sud u Maglaju daje na znanje, da je na molbu ovrhovoditelja Mehmeda Mulabdića, trgovca iz Maglaja, zastupan po odvjetniku dru Maxu Rothu iz D. Tuzle, zbog dužnih 900 K spp , dozvolio javnu dražbu nepokretnina ovršenika Mujage Tahmiščića, posjednika iz Maglaja,

u gr. ul. br. 2, kat. općine Briesnica dol., u A I., teNenadovic, Tahmiscic SL 6 6 1903

u gr. ul. br. 541, kat. općine Maglaj, u A I. i II. upisanih.

Za dražbu tih nepokretnina, koja će se obdržavati kod ovog suda u uredovnoj sobi, odregjuje se drugi rok u srijedu dana 17. juna 1903. u 11 sahati prije podne.

Na ovom roku prodati će se nepokretnine za naj­više ponugjenu svotu, makar i ispod oglasne cijene od­regjene kako slijedi:

I. Za nekretnine upisane u A I. gr. ul. br. 541, kat. općine Maglaj, naime:

kat. čest. br. 264/2, ku­ćište sa dvorištem, u površini od 100 met.,

kat. čest. br. 264/1, bašča oko kuće, u površini od 1 dun. 620 met.,

kat. čest. br. 265/2, bašča oko kuće, u površini od 550 met., na 500 K.

II. Za nekretnine upisane u A II. gr. ul. br. 541, kat. općine Maglaj, naime:

kat. čest. br. 260, oranica „Bara”, u površini od 11 dun. 570 met.,

kat. čest. br. 261, oranica „Bara”, u površini od 9 dun. 680 met., na 650 K.

III. Za nekretnine upisane u A II. gr. ul. br. 541, kat. općine Maglaj, naime:

kat. čest. br. 697/1, ora­nica „Polje”, u površini od 4 dun. 920 met.,

kat. čest. br. 697/2, oranica „Polje”, u površini od 20 met.,

kat. čest. br. 698/3, oranica „Polje”, u površini od 3 dun. 730 met.,

kat. čest. br. 699/3, šuma obala kraj Bosne, u površini od 630 met., na 680 K.

IV. Za nekretnine upisane u A I. gr. ul. br. 2, kat. općine Briesnica dol., naime:

kmetovsko selište Jovanović, k. br. 2, sastojeći se od 22 komada parcela, u površini od preko 70 dun., na 500 K.

Dražbeni uslovi i isprave…

Kotarski ured kao sud. Maglaj, 25. marta 1903.

SL 10. 10. 1912. Lobenwein

O. 421/1 1912.   3337 1—1    4094

Kotarski sud u Maglaju, daje na znanje, da je na molbu Dioničke pivovare u Sarajevu, po Lobenwein SL 10 10 1912dru Josipu Fischeru, odvjetniku iz Sarajeva, zbog 2814 K 36 h spp., dozvolio javnu ovršnu dražbu nepokretnina ovršenika Antonije, Rudolfa i Ivana Lobenweina iz Maglaja, što su upisane:

U A I., grunt. ul. broj 49, kat. općine Maglaj, vrsti mulk, s oglasnom cijenom od 5000 K.

Za dražbu, koja će se obdržavati kod ovog suda, odregjuje se prvi rok u srijedu, dana 13. no­vembra 1912., u 11 sati prije podne.

Na ovom roku prodavače se te nepokretnine zа najviše ponugjenu svotu, ali ne ispod oglasne cijene.

Dražbeni uslovi i isprave…

Kotarsk i sud. Maglaj, 3. septembra 1912.

SL 04. 04. 1908. Šahbeg Hadžialić sin Muhameda

О. 9/1908.  530 1 — 1

Kotarski sud u Maglaju daje na znanje, da je na molbu ovrhovoditelja stečajnine Mehmeda Mulabdića iz Maglaja, po upravitelju iste Ivanu K. Ostojiću iz D. Tuzle, zbog dužnih 420 K spp., dozvolio javnu dražbu nepokretnina upisanih na ovršenika Šahbega Hadžialića umrl. Muhameda iz Maglaja.

  1. U grunt. ul. br. 1688, katastr. općine Maglaj, u A I. i to:

Kat. čest. br. 3030/8, oranica ,,Grabik“ do Murtina, u površini od 2 dun. 640 kv. met.

Kat. čest. br. 3057/1, oranica „Jelovac“ , u povr­šini od 4 dun. 800 kv. met.Sahbeg Muhameda Hadzialic SL 4 4 1908

Kat. čest. br. 3057/2, kućište sa dvorištem i ku­ćom, u površini od 100 kv. met.

Kat. čest. br. 3057/3, šljivik okolo kuće, u povr­šini od 3 dun. 600 kv. met.

Kat. čest. br. 3056/1, šuma „Lipik“ , u površini od 12 dun. 100 kv. met.

Kat. čest. br. 2056/2, šljivik „Lipik“ , u površini od 1 dun. 850 kv. met.

2. 2/5 dijela nekretnina upisanih u grunt. ulošku br. 525, kat. općine Maglaj, u A I. i to :

Kat. čest. br. 169/2, kućište sa dvorištem,, u po­vršini od 800 kv. met.

3. 1/26 dijela nepokretnina upisanih u grunt. ul. br. 1623, kat. općine Maglaj, u A I. i to:

Kat. čest. br. 665, oranica „Bašča“ , u površini od 4 dun. 700 kv. met.

Kat. čest. br. 2508, šuma kraj puta, u površini od 1 dun. 150 kv. met.

Kat., čest. br. 2899/3, šikara „Krčevina“, u povr­šini od 2 dun. 730 kv. met.

4. Nekretnine upisane u grunt. ul. br. 280, katastr. općine Maglaj, u A I. i to:

Kat. čest. br. 21/12, kuća k. br. 280, sa kućištem i dvorištem, u površini od 110 kv. met.

Kat. čest. br. 22/22, vrt pod putom, u površini od 140 kv. met.

Za dražbu tih nepokretnina, koja će se obdržavati kod ovog suda, odregjuje se prvi rok u petak dana 5. juna 1908. u 11 sahati prije podne.

Na ovom roku prodavaće se te nepokretnine gore navedenim redom za najviše ponugjenu svotu, ali ne ispod oglasne cijene odregjene za grunt. cjelinu pod 1. na 700 K, pod 2. na 100 K, pod 3. na 20 K, pod 4. na 430 K.

Dražbeni uslovi i isprave…

Kotarski sud. Maglaj, 26. marta 1908.

SL 04. 04. 1891. Mulalić, Mulabdić, Karahusić

Br. 988/gr. 512 1—1SL 04 04 1891 Devetine, Muharem Karahusic, Mulabdici, Mulalici

Drugi dražbeni izrok. Potpisani kotarski ured kao sud u Maglaju daie na znanje, da je na molbu ovrho­ voditelja Blaška Tasovića protiv ovršenika Šahbega Mulalića iz Maglaja radi dužnih 1307 groša spp. do­zvolio ovršnu javnu dražbu slijedećih nepokretnina ovršenikovih popisanih u pljenidbenom zapisniku ovoga suda od 10. augusta 1890. br. 3090, koje se nalaze u mjestu Devetini i to:

1. Oranica „Podvode“, u površini od 1 dun. sa megjašima: od istoka željeznica, od juga Mehmed Mulavdić, od zapada put, od sjevera štacija i Beg iz Maglaja.

2. Bara „Ustavica“ kosanica, u površini od 3/4 dunuma, sa megjašima: od istoka željeznica, od juga Mehmed Mulavdić, od zapada put, od sjevera Beg iz Maglaja.

3. Oranica Luka „Kupala“, u površini od 1 dun. sa megjašima: od istoka željeznica, od juga Edem Mulavdić, od zapada put, od sjevera Beg iz Maglaja.

4. Kosanica „Bara pod Obalom“, u površini od 2 dunuma, sa megjašima: od istoka željeznica i voda, od zapada Mehmed Mulavdić, od juga put, od sje­vera Agan.

5. Oranica „Krčevina“, u površini od 1 dun , sa megjašima: od istoka željeznica i voda, od zapada Agan, od juga Mehmed i put, od sjevera Suljaga.

6. Oranica „Ječinište“, u površini od 2 1/2 dun., sa megjašima: od istoka željeznica, od juga Edem Mulavdić, od zapada put. od sjevera našljednici Muharema Karahusića

Za dražbu tih nepokretnina koja će se o državati u Maglaju kod suda ođregjuje se drugi rok u su­botu na 16. maja 1891. u 9 sahati prije podne, te će se na tom drugom roku onome prodati, koji najviše ponudi, makar i ispod oglasne cijene.

Dražbeni uslovi i isprave…

Kotarski ured kao sud

Maglaj, 24. marta 1891.

Smajic Smaje Mustafa

Br. 4321/gr. IV. 24/1906.

896 1 -1

Kotarski sud u Maglaju daje na znanje, da je na molbu ovrhovoditelja Bankhaus J. & Salom, zast. po dru M. Kneževiću, odvj. iz Sarajeva, zbog dužnih 2100 K spp., dozvolio javnu dražbu nepokretnina upisanih na ovršenika Mustafu Smajića umrl. Smaje iz Maglaja i to:

1. U grunt. ulošku br. 704, katatsr. općine Maglaj, u A I.

2. U grunt. ul. br. 704, katastr. općine Maglaj,SL 04 04 1907 Smajic Smaje Mustafa u A II.

3. U grunt. ul. br. 383, katastr. općine Maglaj, u A I. 1/2.

4. U grunt. ulošku br. 716, katastr. općine Maglaj, U A I. 1/3.

5. U grunt. ulošku br. 1015, kat. općine Maglaj, u A I. 1/3.

6. U grunt. ul. br. 43, katastr. općine Paklenica donja, u A I. 2/3.

7. U grunt. ul. br. 45, katastr. općine Paklenica donja, u A I. 2/3.

8. U grunt. ul. br. 83, katastr. općine Paklenica donja, u A I. 2/3.

9. U grunt. ulošku br. 119, kat. općine Paklenica donja, u A I. 2/3.

10. U grunt. ulošku br. 73, katastr. općine Paklenica donja, u A I. 1/2.

11. U grunt. ul. br. 37, katastr. općine Paklenica donja, u A I. 2/3.

12. U grunt. ulošku br. 38, katastr. općine Paklenica donja, u A I. 2/3.

Za dražbu tih nekretnina, koja će se obdržavati kod ovoga suda, odregjuje se prvi rok u subotu 4. maja 1907. u 11 sati prije podne.

Na ovom roku…

Kotarski sud. Maglaj, 16. februara 1906.

 

Mustafa Smajic SL 10 10 1913 Brisanje iz registra usljed smrti

F. 89/3 1911.   3913 i—i   4586

Okružni sud u Tuzli daje ovime na opće znanje, da je današnjim danom brisana u ovosudnom trgovačkom registru za inokosne tvrtke, tvrtka Mustafa Smajić sa nastanom u Maglaju, uslijed smrti vlasnika.

Okružni sud. Tuzla, 9. decembra 1911.

SL 07. 07. 1887. Upis firmi u registar (Smajić, Šarčević)

Br. 1709/gr. 607 1—1

Oglas. Okružni kao trgovački sud u D. Tuzli daje ovjm na znanje da je u registru za društvene firme upisana trgovina sa mješovitom robom pod firmom braća Smajić, trgovci u Maglaju, koju će Ibro Smajić ili Suljo Smajić potpisivati.

Okružni kao trgovački sudSL 07 07 1887 upis trgovine u registar braca smajic, sarcevic paklenica

D. Tuzla, 9. jula 1887.

Br. 1725/gr. 608 1—1

Oglas. Okružni kao trgovački sud u D. Tuzli daje ovim na znanje da je u registar za društvene firme upisana trgovina sa krmcima pod firmom Petar Sarčević trgovac u D. Paklenici, koju će vlastnik sam potpisivati.

Okružni kao trgovački sud

D. Tuzla, 9. jula 1887.

 

Registrovane firme u Maglaju. SL 11. 11. 1890.

Br. 3809/gr. 1819 1— 1

Oglas. Okružni kao trgovački sud u D. Tuzli daje ovim na znanje, da je u registar za inokosne firme upisana trgovina sa mješovitom ro­bom, pod firmom „Blažan Mijić“ trgovac u Maglaju, koju će vlasnik sam potpisivati.

Okružni kao trgovački sud. D. Tuzla, 25. oktobra 1890.

SL 11 11 1890 registrovane firmeBr. 3833/gr. 1820 1—1

 

Oglas. Okružni kao trgovački sud u D. Tuzli daje ovim na znanje, da je u registar za inokosne firme upisana trgovina sa mješovitom ro­bom, pod firmom „Hašim ef. Nevesinjac“trgovac u Vozuću, koju će vlasnik sam potpisivati. 

Okružni kao trgovački sud. D. Tuzla, 25. oktobra 1890.

Br. 3835/gr.  1821 1—1

Oglas. Okružni kao trgovački sud u D. Tuzli daje ovim na znanje, da je u registar za inokosne firme upisana trgovina sa mješovitom ro­bom, pod firmom „Abid Bašić“trgovac u Činoviću, koju će vlasnik sam potpisivati. 

Okružni kao trgovački sud. D. Tuzla, 25. oktobra 1890.

Br. 3836/gr.  1822 1—1

Oglas. Okružni kao trgovački sud u D. Tuzli daje ovim na znanje, da je u registar za inokosne firme upisana trgovina sa mješovitom ro­bom, pod firmom „Bego Dukatar“trgovac u Pašinu Konaku, koju će vlasnik sam potpisivati.

Okružni kao trgovački sud. D. Tuzla, 25. oktobra 1890.

Br. 3838/gr. 1823 1—1

Oglas. Okružni kao trgovački sud u D. Tuzli daje ovim na znanje, da je u registar za inokosne firme upisana trgovina sa mješovitom ro­bom, pod firmom „Mujo Karahusić“trgovac u Maglaju, koju će vlasnik sam potpisivati.

Okružni kao trgovački sud. D. Tuzla, 25. oktobra 1890.

SL 05. 05. 1884. Upis trgovačkih radnji u Registar (Ibrišimović, Danon, Numanović, Obralić, Omersoftić)

Br. 1341/gr.  664 1—1

Oglas. Okružni kao trgovački sud u D. Tuzli daje ovim na znanje da je u registar za inokosne firme upisana trgovina sa mješovitom robom pod firmom Mahmud Ibrišimović trgovac iz Maglaja, koju će vlasnik sam potpisivati.

Okružni sud D Tuzla, dne 17. maja 1884.

 

Br. 1312/gr.  665 1 — 1

Oglas. Okružni kao trgovački sud u D. Tuzli daje ovjm na znanje, da je u registar za SL 05 05 1884 Trgovci S Obralic, A Danon, S Numanagic, M Omersofticinokosne firme upisana trgovina sa mješovitom robom pod firmom Avram Danon, trgovac u Maglaju, koju će vlastnik sam potpisivati.

Okružni sud D. Tuzla, dne 17. maja 1884.

Br 1343/gr.  666 1—1

Oglas.  Okružni kao trgovački sud u D. Tuzli daje ovjm na znanje, da je u registar za inokosne firme upisana trgovina sa mješovitom robom pod firmom Širbeg Naumanović trgovac iz Maglaja, koju će vlasnik sam potpisivati.

Okružni sud D Tuzla, dne 17. maja 1884.

Br. 1344/gr.   667 1-1

Oglas. Okružni kao trgovački sud u D. Tuzli daje ovim na znanje, da je u registar za inokosne firme upisana trgovina sa mješovitom robom pod firmom Sadik Obralić trgovac iz Maglaja, koju će vlasnik sam potpisivati.

Okružni sud D. Tuzla, dne 17. maja 1884

Br. 1345/gr.   668 1—1

Oglas. Okružni kao trgovački sud u D. Tuzli daje ovim na znanje, da je u registar za inokosne firme upisana trgovina sa mješovitom robom pod firmom Mehmed Omersoftić trgovac iz Maglaja, koju će vlasnik sam potpisivati.

Okružni sud D. Tuzla, dne 17. maja 1884.

SL 05. 05. 1887. Upis trgovine u Registar Ragib Hadžalić

Br. 959/gr.SL 05 05 1887 Ragib Hadzalic

339 1—1

Oglas

Okružni kao trgovački sud u D. Tuzli, daje ovim na znanje, da je u registar za inokosne firme upisana trgovina sa mješovitom robom pod firmom Ragib Hadžalić trgovac u Maglaju, koju će vlastnik sam potpisivati.

Okružni kao trgovački sud

D. Tuzla, 23. aprila 1887.

SL 12. 12. 1916. Upis u Registar trgovine Bege i Begana Karahusića zvanih Muharemović

 

F. 25/6 1914. 971 1— 1SL 12 12 1916 Bego i Began Karahusic upis trgovine u registar

932

U trgovački registar za društvene tvrtke kod potpisanog suda upisana je danas tvrtka Bego Karahusić-Muharemović i sin, sa nastanom u Maglaju, trgovina sa mješovitom robom, hranom i suhom šljivom, koje vlasnici su Bego i Began Karahusić zv. Muharemović, od kojih potonji tvrtku vlastoručno latinicom potpisuje.

Okružni sud. Tuzla, 5. augusta 1916.