SL 06. 06. 1912. Sadik Mehinagić

O. 80/2 1912.

1943 1—1  2454

Kotarski sud u Maglaju daje na znanje, da je na molbu Nazifa H. Omersoftića iz Maglaja, zbog 400 K spp., dozvolio javnu ovršnu dražbu nepo­kretnina ovršenika Sadika Mehinagića iz Maglaja, što su upisane:

U AI. grunt. ul. br. 2320, kat. opć. Maglaj, vrsti mirije, s oglasnom cijenom od 200 K.

Za dražbu, koja će se obdržavati kod ovog suda, odregjuje se prvi rok u petak dana 19. jula 1912. u 11 sati prije podne.

Na ovom roku prodavače se te nepokretnine za najviše ponugjenu svotu, ali ne ispod oglasne cijene.

Dražbeni uslovi i isprave…

Kotarski sud. Maglaj, 15. maja 1912.

SL 07. 07. 1911. Širbegović, Šehić

O. 146/3 1911.   2635 1—1

Kotarski sud u Maglaju daje na znanje, da je na molbu Mahmutbega Širbegovića iz Maglaja, zbog 32 K 48 h spp., dozvolio javnu ovršnu dražbu nepokretnina ovršenika Smaje Šehića iz Maglaja, što su upisane:

Šehić Smajo, Širbegović Mahmudbeg SL 7 7 1911.U A I., grunt. ul. broj 266, kat. općine Maglaj, vrsti mirije, s oglasnom cijenom od 100 K.

U A I., grunt. ul. broj 266, kat. općine Maglaj, vrsti mirije, s oglasnom cijenom od 100 K.

U AII., grunt. ul. broj 266, kat. opć. Maglaj, vrsti mirije, s oglasnom cijenom od 150 K.

U A II., grunt. ul. broj 266, kat. opć. Maglaj, vrsti mirije, s oglasnom cijenom od 400 K.

Za dražbu, koja će se obdržavati kod ovog suda, odregjuje se prvi rok u četvrtak dana 17. augusta 1911. u 11 sati prije podne.

Na ovom roku prodavače se te nepokretnine za najviše ponugjenu svotu, ali ne ispod oglasne cijene.

Dražbeni uslovi i isprave…

Kotarski sud. Maglaj, 4. jula 1911.

SL 06. 06. 1895. Nura Obralić ud. Hadžiavdić

Br. 309/gr. 1895  762 1— 1

Kotarski ured kao sud u Maglaju daje na znanje, da je na molbu ovrhovoditelja Sadika Obralića iz Ma­glaja, kao zast. vakufa Mehmeda Obralića iz Maglaja, zbog dužnih 101 for. 73 nč. spp., dozvolio javnu dražbu nepokretnina ovršenice Nure Obralić udate Hadžiavdić iz Maglaja,

u grunt. ulošku br. 281, katastr. općine Maglaj, u A I. i A II. upisanih, i to:Obralic Nura ud. Hadziavdic SL 6 6 1895

kat. čest. br. 21/31, 2132/2 2203, 1995/1, 2042, 2043, 2140/6, 2144/1, 2182, 2231/1, 2231/2 i 2232.

Za dražbu tih nepokretnina, koja će se obdr­žavati kod ovog suda u uredovnoj sobi odregjuje se prvi rok u srijedu dana 3. jula 1895. u 11 sati prije podne.

Na ovom roku prodaće se nepokretnine za najviše ponugjenu svotu, ali ne ispod oglasne cijene odregjene na 300 for.

Dražbeni uslovi i isprave…

Kotarski ured kao sud. Maglaj, 30. aprila 1895.

SL 09. 09. 1910. Džehva udova Obralić

P. 142/1 1910.  2789 1—1

U parnici Džehve udove Obralić, u svoje ime i kao tutorica mldb. Hanke, Šahe, Emina, Obralic Dzehva i djeca SL 9 9 1910Asifa, Mujage i Džemala Obralića iz Maglaja protiv Ra­faelu Z. Finci iz Sarajeva, sada nepoznatog bo­ravišta, zbog 120 K spp., imenovan je tuženome skrbnikom za čin Agan Omerović, muhtar iz Ma­glaja, koji će ga zastupati dok god ne prijavi ovome sudu svoje boravište ili imenuje drugog za­stupnika.

Kotarski sud. Maglaj, 9. augusta 1910.

SL 07. 07. 1888. Čamić, Kendić, Sofić, Mečkić, Čičeklić

Br. 1220jgr.   573 2— 1

Izrok. Od strane kotarskog ureda kao suda u Maglaju daje se ovim na znanje, da je na molbu Sadika Obralića iz Maglaja dozvolio javnu dražbu nepokretnine Hasana Čamića iz Maglaja vlastite, radi dužnih 1032 groša s. p p. u zapisniku od dne 13. aprila 1888. broj 1033/gr. pljenidbeno opi­sane i procjenjene i to:

Šljivik „Bašča“ zvana u Ma­glaju ležeća sa granicama:Čamić, Kendić, Sofić, Mečkić, Čičeklić SL 7 7 1888.

od istoka Agan Kondić i Mahmed Sofija,

od juga Ibro Mekić,

od zapada potok,

od sjevera mali potočić i preko potoka Ibro Čičeklić,

svi iz Maglaja, procjenjena na 200 for.

Dražba ove nekretnine će se obdržavati u pro­storijama ovog suda dne 22. augusta 1888. u srijedu a ne proda li se tada za ili iznad procjenjene vrijed­nosti, to će se drugi rok dražbeni obdržavati u sri­jedu dne 19. septembra 1888. na kojem će se i ispod procjenjene vrijednosti najboljem nudiocu prodati.

Dražbeni uslovi…

Kotarski ured kao sud. Maglaj, dne 13. jula 1888.

SL 05. 05. 1898. Smajo Pinjić.

Br. 1618/gr. 1898. IV 4/1898.  873 1— 1

Kotarski ured kao sud u Maglaju daje na znanje, da je na molbu ovrhovoditelja Ivana Ostermanna iz Maglaja, zbog dužnih 100 for. spp., dozvolio javnu dražbu nepokretnina ovršenika Smaje Pinjića iz Maglaja,

u gruntovnom ulošku br. 227, katastralne općine Maglaj, u A I. upisanih i to:Pinjić Smajo SL 5 5 1898

kat. čest. br. 9/22, kuća, k. br. 227, sa kućištem, u površini od 30 kv. met., sa 24 dijela i

u grunt. ulošku br. 760, kat. općine Maglaj, u A I. upisanih i to:

kat. čest. br. 2570/6, kućište sa dvorištem i kućom, k. br. 769, u površini od 280 kv. met. sa

kat. čest. br. 2570/7, vrt pod kućom, u površini od 120 kv. met. sa 7/24 i

u grunt. ul. br. 1437, kat. općine Maglaj upisanih i to:

kat. čest. br. 9/48, dvorište megju kućama, u površini od 30 kv. met. sa 7/8.

Za dražbu tih nepokretnina, koja će se obdržavati kod ovog suda u uredovnoj sobi br. 1, odregjuje se prvi rok u srijedu dana 6. jula 1898. u 11 sati prije podne.

Na ovom roku prodaće se nepokretnine za najviše ponugjenu svotu, ali ne ispod oglasne cijene odregjene na 65 for.

Dražbeni uslovi i isprave…

Kotarski ured kao sud. Maglaj, 15. aprila 1898.

SL 05. 05. 1899. Smajo Šehić sin Saliha

Br. 525/gr. 1899.  799 1 – 1

Kotarski ured kao sud u Maglaju daje na znanje, da je na molbu ovrhovoditelja Mehmeda Mulavdića, trgovca iz Maglaja, zbog dužnih 242 for. 76 nč. spp., dozvolio javnu dražbu nepokretnina ovršenika Smaje Šehića umrl. Saliha iz Maglaja,

Šehić Smajo Salihov SL 05 05 1899u gruntovnom ulošku br. 201, kat. opć. Maglaj, u A I. (jedan) upisanih i to:

katastr. čest, br. 7/13, kuća k. br. 201, sa kućištem i dvorištem, u površini od 400 kv. met.,

zatim u gr. ul. br. 266, katastr. općine Maglaj, u A I. i II. i to:

kat. čest. br. 1312, šljivik u Jenjibašči, u površini od 2 dun. 400 kv. met.,

katastr. čest. br. 1308/1, oranica „Jenjibašča”, u površini od 2 dun. 60 kv. met.,

katastr. čest. br. 1309, oranica „Jenjibašča”, u površini od 11 dun. 330 kv. met.

Za dražbu tih nepokretnina, koja će se obdržavati kod ovog suda u uredovnoj sobi broj 1, ođregjuje se prvi rok u ponedjeljak dana 10. jula 1899. u 11 sati prije podne.

Na ovom roku prodaće se nepokretnine za najviše ponugjenu svotu, ali ne ispod oglasne cijene odregjene na 390 for.

Dražbeni uglovi i isprave…

Kotarski ured kao sud. Maglaj, 23. marta 1899.

jenji basca KO lijesnica