SL 07. 07. 1887. Upis firmi u registar (Smajić, Šarčević)

Br. 1709/gr. 607 1—1

Oglas. Okružni kao trgovački sud u D. Tuzli daje ovjm na znanje da je u registru za društvene firme upisana trgovina sa mješovitom robom pod firmom braća Smajić, trgovci u Maglaju, koju će Ibro Smajić ili Suljo Smajić potpisivati.

Okružni kao trgovački sudSL 07 07 1887 upis trgovine u registar braca smajic, sarcevic paklenica

D. Tuzla, 9. jula 1887.

Br. 1725/gr. 608 1—1

Oglas. Okružni kao trgovački sud u D. Tuzli daje ovim na znanje da je u registar za društvene firme upisana trgovina sa krmcima pod firmom Petar Sarčević trgovac u D. Paklenici, koju će vlastnik sam potpisivati.

Okružni kao trgovački sud

D. Tuzla, 9. jula 1887.

 

Registrovane firme u Maglaju. SL 11. 11. 1890.

Br. 3809/gr. 1819 1— 1

Oglas. Okružni kao trgovački sud u D. Tuzli daje ovim na znanje, da je u registar za inokosne firme upisana trgovina sa mješovitom ro­bom, pod firmom „Blažan Mijić“ trgovac u Maglaju, koju će vlasnik sam potpisivati.

Okružni kao trgovački sud. D. Tuzla, 25. oktobra 1890.

SL 11 11 1890 registrovane firmeBr. 3833/gr. 1820 1—1

 

Oglas. Okružni kao trgovački sud u D. Tuzli daje ovim na znanje, da je u registar za inokosne firme upisana trgovina sa mješovitom ro­bom, pod firmom „Hašim ef. Nevesinjac“trgovac u Vozuću, koju će vlasnik sam potpisivati. 

Okružni kao trgovački sud. D. Tuzla, 25. oktobra 1890.

Br. 3835/gr.  1821 1—1

Oglas. Okružni kao trgovački sud u D. Tuzli daje ovim na znanje, da je u registar za inokosne firme upisana trgovina sa mješovitom ro­bom, pod firmom „Abid Bašić“trgovac u Činoviću, koju će vlasnik sam potpisivati. 

Okružni kao trgovački sud. D. Tuzla, 25. oktobra 1890.

Br. 3836/gr.  1822 1—1

Oglas. Okružni kao trgovački sud u D. Tuzli daje ovim na znanje, da je u registar za inokosne firme upisana trgovina sa mješovitom ro­bom, pod firmom „Bego Dukatar“trgovac u Pašinu Konaku, koju će vlasnik sam potpisivati.

Okružni kao trgovački sud. D. Tuzla, 25. oktobra 1890.

Br. 3838/gr. 1823 1—1

Oglas. Okružni kao trgovački sud u D. Tuzli daje ovim na znanje, da je u registar za inokosne firme upisana trgovina sa mješovitom ro­bom, pod firmom „Mujo Karahusić“trgovac u Maglaju, koju će vlasnik sam potpisivati.

Okružni kao trgovački sud. D. Tuzla, 25. oktobra 1890.

SL 05. 05. 1884. Upis trgovačkih radnji u Registar (Ibrišimović, Danon, Numanović, Obralić, Omersoftić)

Br. 1341/gr.  664 1—1

Oglas. Okružni kao trgovački sud u D. Tuzli daje ovim na znanje da je u registar za inokosne firme upisana trgovina sa mješovitom robom pod firmom Mahmud Ibrišimović trgovac iz Maglaja, koju će vlasnik sam potpisivati.

Okružni sud D Tuzla, dne 17. maja 1884.

 

Br. 1312/gr.  665 1 — 1

Oglas. Okružni kao trgovački sud u D. Tuzli daje ovjm na znanje, da je u registar za SL 05 05 1884 Trgovci S Obralic, A Danon, S Numanagic, M Omersofticinokosne firme upisana trgovina sa mješovitom robom pod firmom Avram Danon, trgovac u Maglaju, koju će vlastnik sam potpisivati.

Okružni sud D. Tuzla, dne 17. maja 1884.

Br 1343/gr.  666 1—1

Oglas.  Okružni kao trgovački sud u D. Tuzli daje ovjm na znanje, da je u registar za inokosne firme upisana trgovina sa mješovitom robom pod firmom Širbeg Naumanović trgovac iz Maglaja, koju će vlasnik sam potpisivati.

Okružni sud D Tuzla, dne 17. maja 1884.

Br. 1344/gr.   667 1-1

Oglas. Okružni kao trgovački sud u D. Tuzli daje ovim na znanje, da je u registar za inokosne firme upisana trgovina sa mješovitom robom pod firmom Sadik Obralić trgovac iz Maglaja, koju će vlasnik sam potpisivati.

Okružni sud D. Tuzla, dne 17. maja 1884

Br. 1345/gr.   668 1—1

Oglas. Okružni kao trgovački sud u D. Tuzli daje ovim na znanje, da je u registar za inokosne firme upisana trgovina sa mješovitom robom pod firmom Mehmed Omersoftić trgovac iz Maglaja, koju će vlasnik sam potpisivati.

Okružni sud D. Tuzla, dne 17. maja 1884.

SL 05. 05. 1887. Upis trgovine u Registar Ragib Hadžalić

Br. 959/gr.SL 05 05 1887 Ragib Hadzalic

339 1—1

Oglas

Okružni kao trgovački sud u D. Tuzli, daje ovim na znanje, da je u registar za inokosne firme upisana trgovina sa mješovitom robom pod firmom Ragib Hadžalić trgovac u Maglaju, koju će vlastnik sam potpisivati.

Okružni kao trgovački sud

D. Tuzla, 23. aprila 1887.

Dražbeni izrok, SL 10. 10. 1905. (Šerif Terzimehić, Mujo i Bego Karabegović)

SL 10. 10. 1905. Terzimehic Serif, Mujo i Bego Karabegovic

Br. 3946/gr. 1905. IV. 13/1905.

2191 1—1

Kotarski ured kao sud u Maglaju daje na znanje, da je na molbu ovrhovoditelja Šerifa Terzimehića iz Ma­glaja, zbog dužnih 128 K 40 h spp., dozvolio javnu dražbu nepokretnina upisanih na ovršenike Muju i Begu Karabegovića iz Maglaja,

u grunt. ul. br. 940, katastr. opć. Maglaj, u A I.

Za dražbu tih nepokretnina, koja će se obdržavati kod ovog suda, odregjuje se prvi rok u subotu dana 11. novembra 1905. u 11 sahati prije podne.

Kotarski ured kao sud. Maglaj, 12. septembra 1905

SL 12. 12. 1916. Upis u Registar trgovine Bege i Begana Karahusića zvanih Muharemović

 

F. 25/6 1914. 971 1— 1SL 12 12 1916 Bego i Began Karahusic upis trgovine u registar

932

U trgovački registar za društvene tvrtke kod potpisanog suda upisana je danas tvrtka Bego Karahusić-Muharemović i sin, sa nastanom u Maglaju, trgovina sa mješovitom robom, hranom i suhom šljivom, koje vlasnici su Bego i Began Karahusić zv. Muharemović, od kojih potonji tvrtku vlastoručno latinicom potpisuje.

Okružni sud. Tuzla, 5. augusta 1916.

Izrok. SL 06. 06. 1887. (Krbešević, Idrizović, Obralić i dr.)

SL 06 06 1887 Krbeševic i drBr. 931/gr.  418 1—1

Kotarski ured kao sud u Maglaju, dozvolio je na molbu Stevana Kovačevića iz Breke, zastupanog preko odvjetnika dr. Weissa iz D. Tuzle, radi naplate ostatka njegove tražbine 244 for. 54 novč. glavnice sa 6% kamate od 1. augusta 1885. do isplate od svote 469 for. 54 nvč. glavnice, 20 for. parničnog troška, 4 for. 70 nvč. troška ovršne molbe, 52 for. 40 novč., provedenje sekvestracije i 42 for. 40 novč. troška provedenje ovrhe; ovršnu javnu dražbu u pljenidbenom zapisniku od 7. marta 1887. br. 710/gr. ovršno opisanih nepokretnina pripada­jućih ovršeniku Osmanu Krbeševiću iz Maglaja i to:

1. Njiva „Milać“ u Maglaju ležeća kraj puta koji ide u Liješnicu sa granicama: željeznički put, šumica Nazifa Idrizovića, Aziza Obralića i Sulje Mašića, usjev 2 osmaka, 3 dana oranja, u vrijednosti od 50 for.

2. Njiva “Nekolje” u Maglaju na brdu Zukovac, sa granicama: potok, Šerif Terzimehić i Tatah Kočević od 3 osmaka usjeva, 4 dana oranja u vrijed­nosti od 50 for.

3. „Milć“ u mahali Zagragje u Maglaju, ogragjen sa 10 šljiva, sa granicama: put Mahmut Ahmetanović, put i Meho Čibrić, od po dana oranja, u vrijednosti od 40 for.

Dražba će se obdržavati u subotu dne 2. jula 1887. u 11 sati prije podne a la franca u prostorijama ovog suda i to samo za ili vrhu procijenjene vrijed­nosti, a ne proda li se tada će se u subotu 6. augusta 1887. u 11 sati pr. podne obdržavati drugi dražbeni rok na kom će se nepokretnine i ispod procijenjene vrijednosti prodati.

Kotarski ured kao sud Maglaj, 31. maja 1887.